Rekrutacja w centrach usług wspólnych

Współcześnie wiele firm decyduje się na outsourcing usług. To pozwala im skoncentrować się na swojej podstawowej działalności oraz obniżeniu kosztów. Firmy, które świadczą tego typu działania, to centra usług wspólnych. Najczęściej zatrudnieni są w nich specjaliści ds. finansów, księgowości, kadr, IT lub obsługi klienta.

Centra Usług Wspólnych to rozwiązanie, w którym w ramach jednej organizacji pracują działy obsługi biznesowej. Świadczą one usługi dla innych jednostek wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub dla innych firm na zasadzie outsourcingu. Dzięki temu, że usługi te świadczone są w jednym miejscu, a zespół zatrudnionych specjalistów jest wykwalifikowany i doświadczony, możliwe jest obniżenie kosztów i poprawa jakości usług.

Proces rekrutacji w centrach usług wspólnych

W sektorze tym, gdy trwa rekrutacja pracowników,  kluczowe znaczenie ma znajomość branży, w której działa firma. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu usług świadczonych przez SSC/BPO. Ważne są również miękkie umiejętności, takie jak praca w zespole, komunikacja, czy efektywne rozwiązywanie problemów. Kadry zarządzające w sektorze usług wspólnych mają za zadanie zatrudniać osoby, które są w stanie radzić sobie z dynamicznym środowiskiem biznesowym oraz szybko zmieniającymi się wymaganiami klientów. Wymagane jest również dobre zarządzanie zespołem oraz podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych danych i analiz. Dobrym rozwiązaniem do sprawdzenia tych interpersonalnych kompetencji jest Assessment Centre.

Rekrutacja managerów

Podczas prowadzenia rekrutacji managerów oraz pracowników napotkać można na szereg wyzwań. Pierwszym z nich jest konkurencyjność rynku pracy.  W sektorze SSC/BPO działa wiele firm, które walczą ze sobą o tych samych kandydatów. W związku z tym przyciągnięcie i zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników może sprawiać trudności. Dodajmy do tego fakt, że branża jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Organizacje muszą więc działać szybko i skutecznie, aby nadążyć za rynkiem (znać trendy, wynagrodzenia itp.). To wymaga elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Musimy więc w krótkim czasie dotrzeć do najlepszych i przekonać ich do pracy u nas. Nie wygląda to na łatwe zadanie. Z tego też powodu polecamy udać się po wsparcie do agencji rekrutacyjnej. Pracujący tam eksperci pomogą nam w dotarciu do kandydatów pasywnych, np. dzięki zastosowaniu techniki executive search.

Zobacz także