Najlepsza branża dla HR-owca

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było HR-owców tylko Panie Kadrowe realizowano głównie zadania kadrowo-płacowe. Wraz z rozwojem biznesu ewoluowały działy zarządzania zasobami ludzkimi. Nadal w kompetencji działów leżą sprawy personalne i płacowe, ale doszły do nich też nowe zadania, takie jak realizacja szkoleń, rekrutacja pracowników, badania i analizy. Myliłby się ten, kto by uważał, że na tym ewolucja branży HR się zatrzymała. Rozwój trwa nadal, a specjaliści stają wciąż przed nowymi wyzwaniami.

Manager HR człowiekiem renesansu

W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej stale rośnie znaczenie działów HR. Dlatego rosną wymagania i kompetencje, szczególnie wśród pracowników na szczeblu menedżerskim w tych działach. Osoby odpowiedzialne za całe zespoły powinny wyróżniać się wiedzą z wielu obszarów i łączyć kompetencje z dziedziny szkoleń, rekrutacji, rozwoju pracowników, systemów wynagrodzeń i strategii personalnych. Do tego powinny dojść też umiejętności miękkie, takie jak empatia, kreatywność, analityczne myślenie oraz znajomość zasad biznesu.

Można więc przyjąć, że dobry manager ma łączyć w sobie cechy wszystkich kluczowych specjalistów – do tego dochodzą oczywiście kompetencje przywódcze. Taką osobę można wtedy rozliczać w oparciu o kluczowe wskaźniki, takie jak poziom fluktuacji, wyniki rekrutacji i satysfakcja pracowników.

Wynagrodzenie kierowników HR

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Świadomość roli jaką spełnia w organizacji manager HR jest coraz powszechniejsza, co znajduje odzwierciedlenie również w zarobkach. Z raportu płacowego opracowanego przez specjalistów z firmy manaHR wynika, że kierownik działu HR zarabia najlepiej w branży SSC/BPO. Jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze jest większe od średniej dla innych branż o ponad 40%. Wynika to po części z faktu, że cały sektor ma się dobrze, a wyższe wynagrodzenie siłą rzeczy musi odpowiadać kierownikom innych działów.

Istotny problem dla managera HR działającego w obszarze SSC/BPO jest symptomatyczna dla branży wysoka rotacja. Dlatego istotne dla oceny działań będzie walka z wysoką fluktuacją. Do ważnych zadań takiej osoby będzie należała współpraca z innymi kierownikami, dla których musi być partnerem – musi ich szkolić, doradzać, tak by zyskała cała firma. Sprawny manager HR musi rozumieć proces i specyfikę całego biznesu, a do tego doskonale znać cele strategiczne firmy.

Zobacz także