Agencje doradztwa personalnego wspierają firmy na trudnym rynku pracy

W całym cyklu życia pracownika w danej organizacji zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą polegać na wsparciu zewnętrznego podmiotu jakim jest agencja doradztwa personalnego. Celem takiej współpracy jest zadbanie o najważniejszą część każdego biznesu – ludzi, którzy go tworzą. W zasadzie cykl życia pracownika rozpoczyna się już w momencie złożenia przez niego aplikacji, a kończy się wraz z wygaśnięciem umowy.

Jak kandydat zostaje pracownikiem

Jak już zostało wspomniane, cykl otwiera proces rekrutacji. Rozpoczyna się on od momentu aplikowania na stanowisko. Następnie kandydat przechodzi przez wstępną selekcję i, jeśli zostanie zaakceptowany, przychodzi przez jedną lub więcej rozmów rekrutacyjnych. W niektórych przypadkach w ramach procesu rekrutacyjnego osoba ubiegająca się o stanowisko zetknie się z Assessment Center. Senior Project Manager & Development Coordinator w firmie doradztwa personalnego TEST, Agata Broś dodaje:

Assessment Center ma na celu poznanie kompetencji kandydata w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje. Między innymi na podstawie oceny asesorów, a także wyników zadań podczas sesji AC, pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu danej osoby. Jeśli wyniki były dobre, a ocena pozytywna, zwiększa się szansa na pozytywną odpowiedź pracodawcy. 

W końcu dana osoba otrzymuje ofertę współpracy i przechodzi ze statusu kandydata do  pracownika. Otwiera to kolejny rozdział w cyklu życia pracownika w przedsiębiorstwie. Pora na wdrożenie do obowiązków, udział w szkoleniach, zapoznanie ze środowiskiem pracy. 

Wdrożenie, ocena i rozwój

W zasadzie opinia na temat nowego miejsca pracy, atmosfery, procesu wdrożenia, a następnie obowiązków kształtuje się u nowozatrudnionej osoby od momentu przekroczenia drzwi biura. Warto wykorzystać te informacje dla usprawnienia obecnych w firmie mechanizmów. Doskonałym narzędziem do tego celu jest rozmowa ewaluacyjna. Jeszcze większą wartość dla rozwoju firmy przynoszą takie rozmowy, gdy są przeprowadzane regularnie. Zdarza się, że spotkania ewaluacyjne wywołują niepokój czy stres u pracowników. Jeśli się jednak zastanowić nad ich celowością, przynoszą korzyść obu stronom. 

Hands with puzzle pieces and „WE CAN” words

Przedsiębiorstwo w zbieraniu informacji zwrotnej może wspomóc się dodatkowym narzędziem jakim jest Ocena360°. Głównym założeniem tej metody jest zebranie feedbacku na temat funkcjonowania danego pracownika lub grupy pracowników w firmie. Wielowymiarowość podejścia gwarantuje rzetelną ocenę pracy dla pracodawcy oraz pełną informację dla członka zespołu, Dowiaduje się m.in., jak jego wkład w firmę jest postrzegany przez współpracowników, także przez klientów. Ciekawym uzupełnieniem dotąd wspomnianych narzędzi jest Development Center. Sesja DC wnosi bowiem cenną wiedzę o obszarach, w których dany członek zespołu osiągnął poziom eksperta, a które kompetencje warto podnieść dla większej efektywności. To z kolei stanowi świetną podstawę do planowania ścieżki kariery. 

Moment zmian

Każde przedsiębiorstwo od czasu do czasu przekracza pewne newralgiczne punkty swojego rozwoju. W trakcie takich chwil kluczowy staje się odbiór firmy przez zespół. Być może nagle pracownicy wydają się mniej zaangażowani lub organizacja nie jest pewna, jak członkowie załogi reagują na planowane zmiany w systemie zarządzania. W podobnych sytuacjach warto skorzystać badania satysfakcji pracownika albo badań kultury organizacyjnej. Przeprowadzenie ich przez agencje doradztwa personalnego gwarantuje poufność informacji i anonimowość opinii. Dzięki temu pracownicy chętniej dzielą się szczerą opinią na temat bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie. 

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu pomoc w podjęciu strategicznych decyzji odnośnie do modelu zarządzania. Natomiast badanie kultury organizacyjnej zapewnia doskonały materiał porównawczy dla kierownictwa. Umożliwia poznanie oczekiwań członków zespołu, wartości, jakimi się kierują oraz celów. Następnie konfrontuje się je z tym, co wyznacza w powyższych kwestiach organizacja. Cykliczne prowadzenie obu badań pozwala na ocenę jakości podejmowanych decyzji oraz wprowadzenie koniecznej korekty kierunku rozwoju firmy. 

Trudne momenty

Czasami przedsiębiorstwo, mimo całego wysiłku włożonego w ochronę swojego funkcjonowania, musi podjąć radykalne kroki prowadzące do dynamicznych zmian w strukturze firmy. W obliczu kryzysu wywołanego pandemią, w takiej sytuacji znalazło się wiele firm. Część z nich obniżyła wynagrodzenia, a część została zmuszona do redukcji zatrudnienia. Dla personelu otrzymanie wypowiedzenia może wiązać się z silnymi emocjami i zagubieniem. Zwłaszcza, gdy pracownicy byli związani z jednym miejscem przez wiele lat i nie znają obecnego rynku pracy. Na tym etapie znowu z pomocą przychodzi firma outsourcingowa, sugerując rozwiązanie, jakim jest outplacement. Pracownik, którego dotyczy outplacement, ma zapewnioną pomoc emocjonalną i merytoryczną. Dzięki temu ma znacznie większą szansę na szybkie znalezienie nowej pracy. Aby cały proces przebiegał efektywnie, współpracą objęty jest także dział HR oraz kadra zarządzająca. 

Profesjonalna pomoc

Wszystkie omawiane wcześniej rozwiązania wdrożone przez wewnętrzny dział HR bądź agencję doradztwa personalnego potrafią być kluczowe dla sukcesu organizacji. Niewątpliwie każdy taki projekt jest dla kadry managerskiej źródłem bezcennej wiedzy i inspiracji do rozwoju firmy. Dodatkowo wzmocnieniu ulega pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Na rynku istnieje wiele firm outsourcingowych, które swoim doświadczeniem wypełnią ewentualne luki w kompetencjach danej organizacji i zapewnią pełne wdrożenie przedstawionych projektów.  

Zobacz także