Dlaczego badanie satysfakcji pracowników jest ważne?

W czasach, kiedy pracodawcy dyktowali warunki, a ofert pracy było niewiele, osoby szukające zatrudnienia godziły się na wszystko, byle dostać upragniony etat. Nikt wtedy nie zwracał uwagi na to, czy pracownicy są zadowoleni i czują się dowartościowani. Wiadomo bowiem było, że nie odejdą z pracy z braku alternatywy. Na szczęście czasy się zmieniły, a właściciele firm muszą zapracować na lojalność kadr. Dbałość o zadowolenie pracowników stała się więc jednym z podstawowych aspektów polityki personalnej przedsiębiorstw. Wykorzystuje się do tego wiele narzędzi HR. Wśród nich szczególną rolę odgrywa badanie satysfakcji pracowników

badanie satysfakcji pracowników

Jak zbadać poziom satysfakcji?

Badanie zadowolenia zatrudnionych osób przeprowadza się najczęściej przy pomocy ankiety. Pytania mogą przybierać różne formy, np. opisową lub zamkniętą w postaci ocen i przypisanej im skali. Wszystko zależy od celów, jakie zostaną wyznaczone. Niemniej agencje doradztwa personalnego rekomendują danie pracownikom możliwości komentowania. W ten sposób wyniki badań są pełniejsze, gdyż opierają się na większej ilości informacji. 

Najważniejsze jednak, by badanie satysfakcji pracowników przeprowadzać cyklicznie. Tylko wtedy można monitorować sytuację na bieżąco i zaobserwować ewentualne zmiany i efekty działań naprawczych.

O co zapytać w ankiecie?

By badanie satysfakcji pracowników miało sens, należy odpowiednio opracować pytania i przemyśleć, jakie zagadnienia w nich poruszyć. Bez wątpienia powinny dotyczyć zadowolenia z wykonywanych obowiązków i wynagrodzenia, a także atmosfery panującej w firmie. Warto poznać oczekiwania i potrzeby zatrudnionych osób dotyczące tych obszarów, a także dalszego własnego rozwoju. Bezcenne okażą się wszelkie opinie o funkcjonowaniu organizacji. To najprostszy sposób, by dowiedzieć się, czy pracownicy znają i rozumieją strategię firmy, oraz czy czują się jej częścią. Tak naprawdę tematów, których może dotyczyć ankieta jest całe mnóstwo. By wybrać te najważniejsze, najpierw trzeba wyznaczyć cel badania. Każde przedsiębiorstwo działa w inny sposób i posiada odrębną kulturę organizacyjną.  

Komunikacja to podstawa

Jako że badanie satysfakcji, jak zresztą każde inne, wpływa na środowisko pracy, zatrudnione osoby należy do niego przygotować. Prawidłowa komunikacja jest zatem podstawą. Przede wszystkim powinni poznać cel ankiety, a następnie otrzymać informację zwrotną na temat wyników i planowanych działaniach firmy. Warto pamiętać, że źle przeprowadzone badanie przyniesie więcej szkody, niż pożytku. Dlatego też, jeśli dana organizacja nie dysponuje odpowiednimi środkami i doświadczeniem, lepiej zlecić to zadanie ekspertom z agencji doradztwa personalnego. Pomogą oni nie tylko w sprawnym i prawidłowym przeprowadzeniu całego procesu, ale także przeanalizują wyniki ankiety i wskażą dalsze kroki. W ten sposób uzyskamy kompleksową realizację naszych zamierzeń.  

Korzyści z badania

Choć badanie satysfakcji wymaga sporych nakładów pracy, korzyści jakie niesie ze sobą, są warte poświęcenia. Znając poziom zaangażowania i motywacji pracowników, możemy odpowiednio wcześniej zareagować, jeśli coś jest nie tak. A jak wiadomo, eskalacja niezadowolenia może kosztować bardzo wiele. Między innymi możemy spodziewać się wzrostu wskaźnika fluktuacji kadr, strat finansowych związanych z utratą specjalistów i ewentualne przestoje w pracy. Tymczasem informacje, które uzyskujemy z badania, minimalizują to ryzyko. Mamy bowiem szansę na wprowadzenie usprawnień, a dodatkowo dajemy odczuć naszym podwładnym, że ich zdanie naprawdę liczy się dla nas. Dzięki temu poczują się docenieni, a ich zaangażowanie wzrośnie. Badanie satysfakcji pracowników pomaga zatem budować ich lojalność.

Zobacz także