Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjnaPo dokonaniu wstępnej selekcji kadnydatów na dane stanowisko, przychodzi pora na przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. Ich głównym celem jest zebranie szczegółowych informacji na temat kandydatów i weryfikacja ich kompetencji oraz doświadczenia zaprezentowanych w CV i liście motywacyjnym. Podczas rozmowy z wybranymi kandydatami przekazuje się też potencjalnym pracownikom informacje na temat ich przyszłych obowiązków i oczekiwań firmy wobec nich. Ma to umożliwić obu stronom podjęcie świadomej decyzji o ewentualnej współpracy.

Istnieją trzy podstawowe kategorie pytań wykorzystywanych podczas rowowy z kandydatami:

Pytania zamknięte – są skonstruowane w taki sposób, że liczba odpowiedzi jest ograniczona: najczęście do tak / nie (np. na pytanie ” Czy jesteś w stanie pracować w godzinach nadliczbowych”). Takich pytań powinno być jednak jak najmniej.

Pytania otwarte – wymagają one od kandydata dłuższej wypowiedzi zawierającej więcej szczegółów. Pozwalają zobaczyć, w jaki sposób dana osoba potrafi przekazywać istotne informacje. Te pytania wymagają od osoby rekrutera umiejętności aktywnego słuchania i odkrywania dodatkowych informacji o kandydacie.

Pytania hipotetyczne / behawioralne – są to pytania o zachowanie się kandydata w konkretnej sytuacji. Tego typu pytania pomagają ocenić umiejętność realnego osądu sytuacji i podejmowania adekwatnych do niej decyzji.

Osoby rekrutujące powinny za każdym razem starannie przgotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwoli to uniknąć typowych błędów takich jak:

  • skupianie się na mówieniu i nie dopuszczanie kandydata do głosu;
  • utrata kontroli nad rozmową i pozwolenie kandydatowi na skierowanie jej w stronę, która nie jest istotna z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego;
  • zadawanie różnych pytań różnym kandydatom, co może zakłócać dokonywanie wiarygodnych porównań;
  • przyjmowanie ogólnych odpowiedzi, które nie dają informacji potrzebnych do poprawnej oceny kandydata;
  • ocena kandydata na podstawie osobistych uprzedzeń;
  • powoływanie się na pamięć i nie robienie notatek w trakcie rozmowy.

Zobacz także