Metody rekrutacji

RekrutacjaWybór strategii rekrutacyjnej w danym przedsiębiorstwie zależy między innymi od poziomu zatrudnienia oraz specyfiki danego stanowiska pracy. Wysoką efektywność procesu rekrutacji można osiągnąć, używając kilku metod jednocześnie.

Metoda rekomendacji – sieci zawodowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, absolwentów, znajomych są doskonałym źródłem pozyskiwania nowych pracowników. Aplikacjom osób z polecenia automatycznie przypisuje się wyższą jakość niż odpowiedziom na oferty publiczne.

Agencje rekrutacyjne – to stosunkowo drogie rozwiązanie, jeśli jednak firma poszukuje pracowników wysoko wyspecjalizowanych lub o dużym poziomie doświadczenia, warto zdać się na profesjonalną pomoc. Zawodowi rekruterzy potrafią przy pomocy różnych narzędzi zweryfikować wiedzę i umiejętności kandydatów i w ten sposób zagwarantować, że na dane stanowisko trafi właściwa osoba.

Portale z ofertami pracy – to rozwiązanie tańsze niż korzystanie z usług agencji rekrutacyjnej, jednak bardzo angażujące i pracochłonne. Oferta pracy powinna być dokładnie przemyślana i łączyć atrakcyjność, która przyciąnie potencjanych kandydatów z konkretnymi wymaganiami, które mają pełnić rolę wstępnego „sita” selecjonującego aplikantów.

Zobacz także