Złoty czas dla śląskich studentów

Uniwersytet Śląski

Z ostatnich raportów akademickich biur karier wynika, że studenci śląskich uczelni są w doskonałej sytuacji zawodowej. Większość z nich pracuje już podczas studiów, tudzież znajduje pracę tuż po ukończeniu edukacji, a ponad połowa deklaruje, że obejmowana posada jest zgodna z wybranym kierunkiem rozwoju. Co więcej, siedziby firm znajdują się najczęściej blisko miejsca ich zamieszkania lub w regionie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA W przypadku tej uczelni niecałe trzy czwarte studentów znajduje pracę w trakcie studiów lub bezpośrednio po

Czytaj dalej...