Kompetencje szyte na miarę

KompetencjeCodziennie spotykamy się z określeniem, że dana osoba jest kompetentna. Ale co tak dokładnie to znaczy? Co wpływa na to, że ktoś jest kompetentny lub nie? Dziś bierzemy pod lupę „kompetentność”.

Wiedza teoretyczna, praktyczne umiejętności i postawa – to wszystko składa się na kompetencje. Brak chociaż jednego czynnika z wymienionych powoduje, że ktoś nie jest w pełni kompetentny. Punkty te zyskujemy w wyniku nabywania doświadczenia, podczas dorastania, edukacji szkolnej, na studiach, kształtują nas także doświadczenia osobiste – rodzinne, koleżeńskie. Doświadczenia rozwijamy, praktykujemy i przekuwamy w umiejętności. Nasze predyspozycje wpływają na szybkość nauki i doskonalenia swoich umiejętności. Naukowcy dodają do tego fakt, że zarówno zespół kompetencji, jak i szybkość ich nabywania zależne są od naszego poziomu inteligencji i cech osobowości.

Należy zaznaczyć, że kompetencje przejawiają się w zachowaniu. Jeśli chcemy zmierzyć poziom kompetencji danej osoby, przede wszystkim musimy określić cel pomiaru, zdefiniować dane kompetencje – czyli na czym polegają, ustalić jakie zachowania są charakterystyczne dla tych kompetencji.

Do badania kompetencji wykorzystuje się m.in. takie narzędzia jak testy kompetencji, testy zdolności, testy psychometryczne czy wywiady ustrukturyzowane.

 

Zobacz także