Czym jest mobbing i co można w takiej sytuacji zrobić?

mobbing

Według przepisów kodeksu pracy mobbing to działanie lub zachowanie ze strony przełożonego skierowane przeciw pracownikowi. Cechuje się on powtarzającym się, długotrwałym nękaniem lub zastraszaniem, którego celem jest poniżenie i ośmieszenie podwładnego, często połączone z jego izolowaniem od współpracowników. Efektem mogą być stany depresyjne oraz zaniżona samoocena, szczególnie ta dotycząca kompetencji związanych z pracą. Mobbing często prowadzi do rezygnacji z posady lub powtarzających się urlopów zdrowotnych.

Czytaj dalej...

Mobbing

Mobbing w pracy

Wbrew pozorom mobbing nie jest wcale pojęciem nowym – zjawisko to występuje bowiem w firmach od zawsze. Faktem jest natomiast, że dopiero niedawno powstały odpowiednie procedury i narzędzia służące rozwiązywaniu problemu mobbingu w miejscu pracy. Przejdźmy do definicji. Wg Kodeksu Pracy (art. 94 [3] par. 2) mobbing „oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub

Czytaj dalej...