Mobbing

Mobbing w pracyWbrew pozorom mobbing nie jest wcale pojęciem nowym – zjawisko to występuje bowiem w firmach od zawsze. Faktem jest natomiast, że dopiero niedawno powstały odpowiednie procedury i narzędzia służące rozwiązywaniu problemu mobbingu w miejscu pracy.
Przejdźmy do definicji. Wg Kodeksu Pracy (art. 94 [3] par. 2) mobbing „oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.” Zgodnie z tym samym artykułem pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Warto również pamiętać, że mobbing nie musi być wcale działaniem bezpośrednim – ofiara nie musi mieć wcale styczności z osobą stosującą takie działania, wystarczy, że odczuwa ich skutki.
Zjawisko mobbingu to problem nie tylko osoby mobbowanej i mobbującej. Za nieetyczne działania jednostek odpowiedzialność ponosi cała firma. Jeśli bowiem pracodawca nie zareaguje odpowiednio szybko, może grozić mu nie tylko rozprawa sądowa i wysokie kare finansowe, ale także ciężko odwracalne skutki w postaci złej reputacji, a co za tym idzie spadek lojalności pracowników i problem z pozyskiwaniem nowych.
Warto zatem zawczasu zadbać o stworzenie w firmie właściwych narzędzi, które pozwolą skutecznie reagować w momencie wystąpienia, jak również ułatwią zapobieganie zjawisku mobbingu.

Zobacz także