Kariera audytora wewnętrznego

W dzisiejszym świecie biznesu coraz większego znaczenia nabiera działanie według międzynarodowych standardów oraz posiadanie uznawanych certyfikatów. Przykładem są normy ISO oraz certyfikaty ISO.

Audytor ISOW związku z tym, że liczba wyżej wspomnianych norm sukcesywnie rośnie, wzrasta też zapotrzebowanie na audytorów. Osoby,  które sprawdzają czy firmy funkcjonują według przyjętego systemu. W tym artykule znajdziesz podpowiedź, jak rozpocząć karierę audytora wewnętrznego.

Kwalifikacje audytora wewnętrznego

Aby dobrze wykonywać swoją pracę audytor musi posiadać sporą wiedzę oraz konkretne umiejętności. Po pierwsze niezbędna jest znakomita znajomość normy, w której chce się specjalizować. Bardzo ważne jest aktualizowanie swoich wiadomości po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w przepisach, wymaganiach czy strukturze dokumentacji przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Poza tym audytor powinien być dobrze przygotowany zarówno teoretycznie jak i praktycznie pod względem planowania, zarządzania i przeprowadzania audytów oraz raportowania ich wyników. Firmy zajmujące się certyfikacją organizują specjalne szkolenia audyt wewnętrzna, po których uczestnicy są znakomicie przygotowani do przeprowadzania kontroli wewnątrz organizacji.

Czy charakter ma znaczenie?

Praca audytora polega między innymi na opracowywaniu różnych dokumentów np. list kontrolnych, czy raportów. Aby dobrze wykonywać te zadania konieczne jest bycie dokładnym i skrupulatnym, a także posiadanie umiejętności jasnego formułowania swoich obserwacji i wniosków. Dobre umiejętności komunikacyjne są także niezmiernie ważne podczas przeprowadzania audytu. Cenne jest zarówno skuteczne komunikowanie się werbalne, jak i prawidłowe rozumienie dokumentacji związanej z zasadami danej normy. Jeśli audytor ma właśnie taki charakter oraz zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności podczas szkolenia, audyt wewnętrzny będzie zapewne przeprowadzany wzorowo. Więcej informacji o kursach, które pomagają w przygotowaniu się do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego można z naleźć na stronie: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/.

Zobacz także