Assessment Center metoda, którą znać musi każdy HRowiec

Assessment Center (AC), zwane też po polsku centrum oceny to doskonała metoda oceny kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy, którą znać powinien każdy HRowiec. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest bowiem wielowymiarowa, obiektywna ocena, która w normalnych warunkach nie jest możliwa. AC stosuje się najczęściej przy rekrutacji pracowników, audycie personalnym, działaniach rozwojowych, a także doradztwie zawodowym.

Assessment CenterW ramach AC stosuje się szereg zadań zarówno indywidualnych jak i grupowych. Najchętniej w czasie trwania audytu lub rekrutacji pracowników stosuje się takie narzędzia jak: koszyk zadań, prezentacja, analiza przypadku, zadania grupowe oraz roleplaying. Zadaniem koszyka zadań (inaczej inbasket) jest sprawdzenie przede wszystkim odporności na stres oraz umiejętności organizacji pracy pracownika lub kandydata. Aby to sprawdzić przeprowadza się symulację sytuacji, w której na osobę testowaną spadają dodatkowe zadania. Odporność na stres sprawdza się również w czasie prezentacji, którą pracownicy przygotowują na określony z góry temat. Ocenie podlegają tu również umiejętność autoprezentacji oraz komunikatywność. Przy analizie przypadku obserwuje się głównie zdolności analityczne, zdolność do podejmowania decyzji oraz kreatywność. Zadania grupowe mają zaś sprawdzić umiejętność pracy w grupie, kreatywność oraz zdolności przywódcze. Komunikatywność, asertywność oraz elastyczność ocenia się zaś podczas odgrywania ról (roleplaying).

Największą zaletą Assessment Center jest fakt, że każdą umiejętność bada się podczas wykonywania co najmniej dwóch różnych zadań. Oceny wystawiane są przez przynajmniej dwóch asesorów, a dodatkowo do ewaluacji poszczególnych zadań wyznacza się różne osoby, co jeszcze bardziej zwiększa obiektywizm tej metody.

Każdy asesor powinien przejść specjalne szkolenie, które pozwoli mu we właściwy sposób ocenić kompetencje pracowników bądź kandydatów na podstawie ich zachowania. Ewaluacja oparta jest o opracowane dla AC formularze. Ważne jest to, że każdy asesor ocenia zachowanie badanych niezależnie, a wystawione noty porównywane są dopiero po wypełnieniu wszystkich zadań.

Zobacz także