Projekt budżetu na 2015 rok

Nbudżetowy budżet, który został ostatnio przyjęty przez rząd, zakłada minimalny wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w przyszłym roku. Znamy wysokość funduszy przeznaczonych na szkolenia i pomoc bezrobotnym. Założenia ustawy budżetowej są realne do spełnienia, o ile tempo wzrostu gospodarki nie spadnie.

Wynagrodzenia w 2015 roku

Wzrost PKB ma wynieść 3,4 proc., średnioroczna inflacja – 1,2 proc, a deficyt budżetu – 46 mld 80 mln zł. W projekcie optymistycznie założono, że nominalnie wynagrodzenia wzrosną o 4,3 proc. Jeżeli chodzi o system wynagrodzeń w budżetówce, to fundusz płac wciąż pozostanie zamrożony. W praktyce oznacza to, że zatrudnieni na stanowiskach publicznych mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia, lecz głównie zależy to od poziomu oszczędności, indywidualnych decyzji kierowników konkretnych jednostek oraz od samych pracowników i ich zaangażowania w pracę.

Prognozy zatrudnienia i aktywizacja bezrobotnych

Jeśli chodzi o zatrudnienie w Polsce w 2015 roku, w projekcie budżetu zapisano planowany wzrost o 0,8 proc. Dlatego też większe środki niż w tym roku przeznaczono na wsparcie bezrobotnych. Wydatki Funduszu Pracy mają wynieść 12,1 mld zł. Na szkolenia przeznaczono 400 mln zł., natomiast na stypendia dla bezrobotnych aż 223 mln. Krajowy Fundusz Szkoleniowy będzie miał do dyspozycji 180 mln zł. na swoją działalność. Kwotą 50 mln zł. będą wsparte umowy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia, które mają wesprzeć publiczne jednostki zatrudnienia w rekrutacji pracowników.

Budżet czeka teraz zatwierdzenie przez Komisję Trójstronną, a następnie musi być uchwalony przez sejm. Mogą czekać go więc jeszcze poprawki.

Zobacz także