Co zrobić by zmniejszyć różnice zarobków między kobietami i mężczyznami

Z danych raportu „Getting to Equal” przygotowanego przez Accenture średnio zarobki mężczyzn są aż o 40% wyższe niż zarobki kobiet. Przy obecnym tempie zmian ta nierówność zniknie dopiero w 2080 roku! Eksperci zwracają uwagę, że tylko podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do promowania wśród kobiet kompetencji cyfrowych, świadomych karier i nauk ścisłych może spowodować, że różnica płacowa zaniknie szybciej. Optymiści wskazują, że jeśli pójdzie dobrze kobiety będą zarabiać tyle, ile mężczyźni „już” w 2044 roku.
Mimo że przedstawicielki płci pięknej stanowią 50% siły roboczej, ich udział w kadrze menadżerskiej to ledwie 25%. Wszystko wskazuje jednak, że ambicje wielu z nich rosną. Według raportu „Getting to Equal” już 56% kobiet należących do Generacji Y uważa, że posiadają zdolności przywódcze i zmierza ku stanowiskom menadżerskim. Wykazują one przy tym niebywały optymizm w kwestii równości wynagrodzeń. Znakomita większość uważa, że różnica płac między mężczyznami i kobietami albo nie występuje, albo jest nieznaczna i wkrótce zaniknie. Przeczą temu jednak dane, które wskazują, że różnica płac sięga 40% na korzyść mężczyzn. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań nie znikną one tak szybką jak chcą przedstawicielki najmłodszego pokolenia na rynku pracy.

Eksperci zgadzają się, że sytuacja nie ulegnie poprawie, jeśli kobiety nie postawią na rozwój kompetencji cyfrowych, świadomego budowania kariery oraz częściej nie będą wybierały kierunków ścisłych, idąc na wyższe uczelnie. Specjaliści nie mają wątpliwości, że kobiety częściej powinny podejmować decyzje o pracy oparte na chłodnej kalkulacji. Bardzo ważny jest też wybór kierunku studiów. Wedle najnowszych badań ukończenie kierunku ścisłego zwiększa szanse dostania dobrze płatnej pracy o 19%.

Jak wynika z raportu „Getting to Equal” tylko 20% ankietowanych kobiet wykorzystała w swojej karierze zawodowej wszystkie trzy wskazane ścieżki. Zwrócić należy przy tym uwagę, że te z nich, które znalazły się w tej grupie awansowały na stanowiska menedżerskie średnio po pięciu latach kariery.

Zobacz także