Coraz lepiej w produkcji i logistyce

Jak wskazuje raport „Market Insights 2017. Rynek Nieruchomości Magazynowych”, polski rynek powierzchni magazynowych dynamicznie się rozwija. A to pociąga za sobą nie mniejszy rozwój branży logistyki oraz produkcji, w których coraz lepiej o dobrze płatną pracę.

Magazyny w polskich miastach rosną jak grzyby po deszczy. Jest ich coraz więcej – przede wszystkim w dużych, uprzemysłowionych miastach – i zajmują coraz większą powierzchnię. Gwałtowny rozwój polskiej infrastruktury, związany przede wszystkim z poważnymi inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej sprawił, iż w kraju coraz silniejsza pozycję zyskały branże produkcji oraz logistyki. Nie pozostaje to obojętne na sytuację finansową firm działających w tych sektorach. A to wpływa na zarobki pracowników takich przedsiębiorstw.

Jak wskazuje wspomniany wyżej raport, stworzony przez firmę Colliers International we współpracy z Advisory Group TEST Human Resources, wynagrodzenia osób pracujących w logistyce lub produkcji mocno związane są z regionem, w którym działa dana firma. Wraz ze wzrostem stopnia uprzemysłowienia, wzrasta poziom rozwoju firmy, a co za tym idzie – zwiększają się obroty i rosną płace. To zróżnicowanie szczególnie unaocznia się przy analizie zarobków kadry kierowniczej – między kwartylem dolnym a górnym to ok 37% różnicy w płacach. Jak twierdzą specjaliści, tak duży rozstrzał jest przede wszystkim wynikiem różnicy w kompetencjach, rodzaju obowiązków, jakie pełnią oraz doświadczeniu.

Nieco stabilniejsza zarobki notuje się natomiast wśród pracowników fizycznych uraz umysłowych, którzy są na niższych szczeblach kariery – różnica między najwyższymi a najniższymi płacami to ok. 30%. Niska rozpiętość pomiędzy wynagrodzeniami charakteryzuje przede wszystkim brygadzistów oraz pracowników z obszaru jakości.

Gdzie zarobić można najwięcej? W województwach małopolskim, wielkopolskim oraz pomorskim. Najmniejszych płac oczekiwać mogą natomiast mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Osoby pracujące w logistyce lub produkcji mogą liczyć także na dodatki pozapłacowe. Są to przede wszystkim szkolenia, dopłaty do zajęć sportowych oraz benefity takie jak szersze ubezpieczenie, dopłaty do edukacji. W branżach tych nie brakuje także dodatków bardziej prestiżowych jak choćby samochody, dodatki mieszkaniowe czy nawet akcje spółki. Te ostatnie to domena przede wszystkim członków zarządów czy kierowników najwyższego szczebla.

Więcej informacji na temat rynków magazynowych w całej Polsce, a także płac w branżach bezpośrednio z nimi związanych znaleźć można w dokumencie opublikowanym na stronie: http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/aktualnosci/2017/Marzec/30/Industrial_Market_Insights_2017_PL.pdf

Zobacz także