Jak zdobyć doświadczenie w czasie studiów?

Według specjalistów jedną z przyczyn tak wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych jest brak doświadczenia i praktycznych umiejętności. Nie dziwi więc, że coraz więcej studentów uczących się w trybie stacjonarnym poważnie myśli o swojej zawodowej przyszłości i zastanawia się, gdzie może zdobyć pierwsze doświadczenie.

Uczelnia też daje możliwości rozwoju

Studia w Polsce mają z definicji przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Choć od wielu lat rodzimi żacy narzekają, że na uczelniach dominuje teoria, to opcji jest całkiem sporo. Jedną z tych podstawowych są oczywiście praktyki zawodowe – wymiar i tryb ich odbywania zależy od specyfiki kierunku. Niestety, według powszechnej opinii, wielu studentów traktuje je po macoszemu, jako kolejny wymóg uniwersytecki, który należy spełnić. Szkoda, bo praktyki zawodowe dają wiele możliwości. Kilka tygodni w miejscu związanym z kierunkiem studiów pozwoli ocenić, czy specyfika zawodu w pełni odpowiada studentowi. Co więcej, spotkania ze specjalistami umożliwiają zdobycie pierwszych kontaktów zawodowych – im bardziej rozbudowana ich sieć, tym większe szanse na pochlebne opinie i polecenie do pracy. Fantastycznym sposobem na zdobycie doświadczenia są też wymiany międzynarodowe. Na polskich uczelniach można skorzystać m.in. z programów:

 • Erasmus+,
 • Central European Exchange Program for University Studies,
 • Utrecht Network.

W czasie nauki w szkole wyższej warto uczestniczyć w kołach zainteresowań oraz prowadzić działalność studencką, np. w organizacjach takich jak samorząd studencki. Wiele ciekawych ofert dotyczących praktyk (także tych płatnych) można znaleźć w Biurach Karier, które z roku na rok współpracują z coraz większą grupą przedsiębiorców.

Polskie marki stawiają na młodych

Potencjał studentów powoli zaczynają doceniać pracodawcy, dlatego wielu z nich chętnie organizuje płatne staże studenckie. Przykładowo, w centralach polskiej firmy odzieżowej LPP S.A. – https://www.lppsa.com/kariera – studenci mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w pięciu sekcjach:

 • Przygotowania produktów,
 • IT,
 • Księgowości,
 • Logistyki,
 • Aranżacji salonów.

Co więcej, ta firma rodzinna z wieloletnim stażem prowadzi również Program Ambasador LPP, który umożliwia studentom (II-V roku) ścisłą współpracę z reprezentantami firmy. Program kierowany jest przede wszystkim do pasjonatów mody. Aby w pełni wykorzystać potencjał studiów, warto też uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach prowadzonych na dedykowanych wydziałach lub w siedzibach firm. Dobrze też wziąć udział w targach pracy, na których można znaleźć informacje o ciekawych praktykach i stażach.

Coraz więcej studentów pracuje

Jak oceniają wykładowcy uniwersyteccy, coraz więcej ich podopiecznych decyduje się na rozpoczęcie pracy zarobkowej. Sprzyja temu m.in. bardziej prostudenckie podejście uczelni, np. wprowadzenie możliwości kontynuowania nauki przy indywidualnym toku nauczania, ale także większa świadomość samych studentów. Choć przy trybie dziennym pełnoetatowe zatrudnienie jest raczej trudne, to nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć pracę w niepełnym wymiarze. Gdzie żacy mogą liczyć na zatrudnienie? Z pewnością w:

 • sklepach,
 • lokalach małej gastronomii,
 • kinach,
 • call centers.

Szczególnie cenni dla pracodawców są oni w czasie wakacji – studentów z otwartymi rękoma przyjmują restauracje, hotele oraz ośrodki wypoczynkowe. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy w ramach programów takich jak Work&Traveller czy Camp America, w czasie których można jednocześnie podjąć pracę oraz podróżować. Jak więc widać, opcji ułatwiających zdobycie doświadczenia zawodowego jest całkiem sporo.

Zobacz także