Pieniądze za kompetencje

W erze rynku pracownika i deficytu specjalistów przedsiębiorstwa muszą starać się zbudować jak najbardziej konkurencyjne warunki pracy. Kluczowym elementem konkurencyjności jest wynagrodzenie, które powinno dawać satysfakcję pracownikom i poczucie sprawiedliwości. Właśnie z tego powodu firmy coraz częściej stosują system wynagrodzeń oparty na kompetencjach.

Czym są kompetencje?

Jest to zbiór wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności i naturalnych zdolności danej osoby. Potrzebne one są do wykonywania powierzonego zakresu obowiązków, ogólnego poruszania się w organizacji i kontaktów z partnerami biznesowymi oraz klientami. Oczywiście istnieją kompetencje uniwersalne, czyli takie, które potrzebne są większości lub każdemu pracownikowi. Będą to na przykład znajomość języków obcych, czy umiejętność posługiwania się podstawowym pakietem programów biurowych. Są także umiejętności odpowiadające danym stanowiskom. Mogą to być zdolność nawiązywania kontaktów dla handlowców, czy prezentowania wyników dla analityków. Niezależnie od tego, jakie są to kompetencje, firmie zależy, żeby rozwijać je wśród swoich podwładnych, dzięki czemu będą mogli lepiej realizować dotychczasowe zadania i łatwiej podejmować następne.

Kompetencje i pieniądze

Promowanie rozwoju wśród pracowników i odpowiednie nim zarządzanie jest na tyle kluczowe dla organizacji, że powstało wiele różnych metodologii z tym powiązanych. Dobrym przykładem jest kompetencyjny system płac. Zakłada on, że człowiek nie powinien być wynagradzany z racji zajmowanego stanowiska, a z uwagi na wartość jaką wnosi do firmy dzięki swoim kompetencjom. Jest to system o tyle optymalny, że łatwo dostosowuje się do zmian na rynku pracy, gdy na przykład pojawia się deficyt kandydatów o pewnym profilu, przez co rośnie wartość danych kompetencji. Pozytywnym aspektem jest również równość pomiędzy poszczególnymi działami. Model ten zapobiega tworzeniu się niechcianych struktur wewnątrz firmy poprzez dawanie korzystniejszych ofert zatrudnienia przez jednego z menedżerów w celu zapewnienia sobie lojalności. Dzięki tym własnościom warto rozważyć wprowadzenie tego systemu, by zapewnić optymalne wykorzystanie potencjału pracowników.

Migrowanie do kompetencji

Oczywiście wprowadzenie takiego systemu z dnia na dzień nie jest realne. Wymaga to w pierwszym kroku zbudowania modelu kompetencji, który pokazuje jakie kompetencje są istotne dla organizacji. Dalej można myśleć o budowaniu systemu wynagrodzeń na nim opartych. W obydwu tych krokach warto pomyśleć o skorzystaniu z usług profesjonalnej agencji konsultingowej, by wprowadzane systemy były rzeczywiście korzystne dla firmy, a zmiany były płynne i bezbolesne.

Zobacz także