Dlaczego pracownicy odchodzą?

Rotacja pracowników w polskich firmach ciągle rośnie. W tym samym czasie podnoszą się koszty procesów rekrutacyjnych. Wszystko to przyprawia tak rodzimych przedsiębiorców, jak i menadżerów działających na naszym rynku zagranicznych firm o prawdziwy ból głowy. Nic więc dziwnego, że próbują oni podejmować działania zmierzające do zatrzymania jak największej ilości własnych pracowników, zamiast nieustannie szukać nowych. Niestety często nie rozumieją oni motywacji, jaką kierują się ludzie chcący zmienić pracę. Najczęściej uważają, że prawda kryje się we fraszce Jana Sztaudyngera: „Jeśli nie chcesz mojej zguby,/Daj mi banknot, ale gruby.”

raport o pracownikachTymczasem według raportu „ASPIRE & AG TEST Salary Tracker” przygotowanego wspólnie przez firmę konsultingową AG TEST HR i stowarzyszenie ASPIRE, wyższa płaca to dopiero trzeci najczęstszy powód zmiany pracy. Według badania przeprowadzonego w 61 działających w Krakowie firmach, do szukania nowego pracodawcy w pierwszej kolejności skłania brak możliwości satysfakcjonującego rozwoju zawodowego. Na drugim miejscu pracownicy wymieniają zaś powody osobiste. Różnice między tymi trzema odpowiedziami nie są jednak duże. Brak możliwości rozwoju wskazało 34% ankietowanych, powody osobiste 29%, a wysokość wynagrodzenia 27%.

W oparciu o te i podobne dane, menadżerowie powinni przygotowywać strategie radzenia sobie z problemem, szczególnie tam, gdzie występuje najwyższy współczynnik rotacji pracowników. Według raportu ASPIRE & AG TEST Salary Tracker w ubiegłym roku w branży SSC/BPO/IT w Krakowie pracę zmieniło aż 17% pracowników, głównie tych z najmniejszym stażem. Największa rotacja występuje wśród osób zatrudnionych w działach obsługi klienta, szczególnie w obsłudze telefonicznej i helpdeskach. Rocznie aż jedna czwarta osób pracujących na tego typu stanowiskach zmienia pracę.

Wyraźnie widać tu, że proponowanie podwładnym wyższych zarobków jest co prawda ważne, ale należy również skupić się na innych aspektach, w tym przede wszystkim odpowiedniej ofercie szkoleń zawodowych.

Zobacz także