CBOS: co drugi Polak źle ocenia sytuację na rynku pracy

rynek pracy

Przeważają negatywne opinie o rynku pracy

Polacy krytycznie patrzą na rynek pracy, choć trzeba zauważyć, że oceny dotyczące zatrudnienia poprawiły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie już co czwarty badany spodziewa się lepszej sytuacji. Zmalała także liczba pracujących osób, które obawiają się zwolnienia.

W ankiecie Centrum Badania Opinii Społecznej zapytano dorosłych Polaków, co sądzą o sytuacji na rynku pracy. Odpowiedzi dają bardziej realny na temat zatrudnienia i potwierdzają dane statystyczne na temat niskiej stopy bezrobocia i stopniowo wzrastających wynagrodzeń. Wciąż jednak trudno mówić o idealnej sytuacji, ponieważ, choć entuzjastów przybywa, to jednak bardzo powoli.

50 proc. Polaków nie spodziewa się zmian na rynku pracy

Rozgoryczeni i zadowoleni

Z badania CBOS wynika, iż obecnie 49 proc. Polaków uznaje sytuację na rynku pracy za złą. W marcu 2014 roku w ten sposób odpowiedziało trzy czwarte respondentów. Rok później odsetek krytycznych Polaków wyniósł 68 proc. Pomimo tak znaczącego spadku niezadowolonych, liczba usatysfakcjonowanych pracowników nie poszła do góry. Tylko 17 proc. Polaków uznaje sytuację na rynku pracy za dobrą. To o 4 p.proc. więcej niż przed dwoma laty. Co czwarty badany sądzi, że będzie lepiej. W 2014 r. optymistą był co dziesiąty Polak. Zdecydowanie mniej jest pesymistów: obecnie 16 proc. badanych spodziewa się pogorszenia się sytuacji na rynku pracy (spadek o 11 p.proc. w stosunku do 2014 r.). Połowa dorosłych Polaków nie spodziewa się żadnych zmian, ani na lepsze, ani na gorsze.

Komu się wiedzie, ten się cieszy

Jeśli przyjrzymy się poszczególnym grupom Polaków, to okaże się, że najbardziej zadowoleni są mężczyźni zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych lub specjaliści średniego szczebla, mieszkający w dużych miastach. Co ciekawe, najbardziej zadowoleni z rynku pracy (43 proc. pozytywnych wskazań) są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

72 proc. bezrobotnych źle ocenia polski rynek pracy

Najbardziej niezadowoleni są bezrobotni. Jest to do przewidzenia, ale niepokoi bardzo duża liczba źle oceniających polski rynek pracy z tej grupy. Aż 72 proc. niezatrudnionych Polaków wystawiło najgorsze noty. Źle sytuację oceniają także emeryci i renciści (59 proc. negatywnych odpowiedzi), robotnicy niewykwalifikowani (58 proc.), mieszkańcy małych miast i wsi oraz osoby w wieku 45+ (ok. 54 proc.). Krytycznie o rynku pracy wypowiadają się również kobiety – 55 proc. negatywnych opinii.

Mniejszy strach przed bezrobociem

Zmalała liczba zatrudnionych Polaków obawiających się utraty pracy. Na takie zagrożenie wskazało 30 proc. ankietowanych. W 2014 roku bezrobocia bało się 38 proc. respondentów. Pewni swojego zatrudnienia stanowią 67 proc. W ciągu dwóch lat ten odsetek wzrósł o 12 p.proc.

Zobacz także