Bilans wypadków przy pracy. Więcej ofiar śmiertelnych

wypadek w pracy

303 osoby poniosły śmierć w wypadkach przy pracy

Praca w Polsce nie należy do najbezpieczniejszych. W 2015 roku przybyło wypadków, które zakończyły się śmiercią pracownika. Nieznacznie zmalała za to ogólna liczba osób poszkodowanych w wypadkach w stosunku do poprzedniego roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2015 roku w Polsce liczba poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy wyniosła 87 tys. 622 osoby (pracownicy zgłoszeni na specjalnym formularzu). W 2014 r. takich osób było o 1,1 proc. więcej. W zdecydowanej większości (86 tys. 824 przypadki) były to zdarzenia ze skutkiem lekkim.

Wypadki śmiertelne

Niestety wzrosła za to liczba ofiar śmiertelnych. W sumie w zeszłym roku życie w pracy straciły 303 osoby, czyli o 15,2 proc. więcej niż w 2014 r. Najbardziej niebezpieczne branże, w których doszło do największej ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym to przetwórstwo przemysłowe (78 zdarzeń), budownictwo (69 wypadków) oraz transport i magazynowanie (49 wypadków). Co ciekawe, pod względem ogólnej ilości wypadków w pracy dużo zdarzeń odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 9312, czyli więcej niż w budownictwie i górnictwie.

Jednak winni są pracownicy

GUS podał, że najczęstszą przyczyną wypadków w miejscu pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 59,2 proc. Na drugim miejscu znalazły się przyczyny związane z niewłaściwym stanem czynnika materialnego (8,6 proc.) lub złym użyciem materiału (7,5 proc.). Odsetek wypadków spowodowanych niewłaściwą organizacją pracy lub źle przygotowanym stanowiskiem wyniósł w sumie niespełna 10 proc.

Najczęściej urazom ulegały kończyny górne (43 proc.) i dolne (34 proc.). Co dziesiąty wypadek dotyczył urazów głowy. Pracownicy powinni zwracać uwagę podczas poruszania się (34,8 proc. zdarzeń), w trakcie operowania i przenoszenia przedmiotów, a także w trakcie obsługi narzędzi i maszyn.

Niebezpieczne regiony

W 2015 r. wskaźnik wypadkowości w Polsce, czyli stosunek liczby poszkodowanych na 1000 pracujących, wyniósł 7,24. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (9,37) oraz w dolnośląskim (9,58). Wiele wypadków miało miejsce również na zachodzie kraju: województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Najniższy wskaźnik wypadków zanotowano w województwach mazowieckim (5,06) oraz małopolskim (5,51), a także w Polsce centralnej i wschodniej.

Zobacz także