Jak przygotować się do sesji Assessment Center?

assessment centre

Jak dobrze wypaść na sesji AC?

Osoby kandydujące do pracy na stanowiska managerskie i specjalistyczne mogą być zapraszane w trakcie rekrutacji na sesję AC. Jest to skuteczna metoda weryfikacji potencjału i kompetencji zawodowych. Czy jest się czego bać?

Assessment Center (lub Assessment Centre) to nowoczesna metoda diagnozy potencjału i weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów do pracy na stanowiska kierownicze i specjalistyczne, a także posady wykonawcze, zwłaszcza w produkcji. AC w przeciwieństwie do zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej pozwala rzetelniej sprawdzić przygotowanie kandydata do pełnienia obowiązków służbowych. Co kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na sesję AC przez potencjalnego pracodawcę powinni o niej wiedzieć?

Czego można się spodziewać?

Assessment Center to sesja, w czasie której zaproszone osoby wykonują określone zadania. Zazwyczaj bierze w niej udział ok. 4-8 osób wyłonionych w trakcie rekrutacji, choć są organizowane również sesje indywidualne. Średnio sesja AC trwa ok. 4-6 godzin. Poczynania kandydatów są oceniane przez kilku asesorów. To przedstawiciele firmy, specjaliści ds. HR lub konsultanci personalni.

Najczęściej spotykane zadania to:

  • In basket, czyli koszyk zadań. Symulacja, w której uczestnik otrzymuje szereg zadań i informacji, które musi poukładać i rozwiązać w krótkim czasie,
  • gry symulacyjne, zadania podczas których uczestnicy wcielają się w różne role: managera, lidera lub specjalistę,
  • prezentacja, kandydat przygotowuje i wygłasza publiczne wystąpienie,
  • dyskusje, sprawdzają umiejętności miękkie kandydatów, umiejętność współpracy i pracy w grupie,
  • case study, wspólna analiza przypadku i zaproponowanie rozwiązania problemu.

Liczy się dobre nastawienie

Do sesji AC warto podejść naturalnie i z zaangażowaniem, starając się wykonać jak najlepiej powierzone zadania. Przygotowanie się do sesji jest trudne i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, zdarza się, że kandydaci którzy dowiedzieli się wcześniej, z jakimi zadaniami będą się mierzyć, wypadają w nich gorzej niż osoby, które podchodzą do nich ze świeżym i otwartym umysłem — podpowiada Dorota Bodek, Manager z firmy konsultingowej Advisory Group TEST Human Resources*.

Do tego typu ważnych spotkań trzeba przygotować się nie tylko merytorycznie, ale także być dobrze nastawionym. Najlepiej wcześniej porządnie się wyspać i zjeść dobre śniadanie.

Warto na sesję przyjść w miarę możliwości wypoczętym i z pozytywnym nastawieniem, ponieważ to ułatwi realizację zadań — dodaje Barbara Żurek, Project Manager z TEST.

*Advisory Group TEST Human Resources jest agencją doradztwa personalnego, która od blisko 25 lat świadczy usługi personalne dla polskich i zagranicznych firm. TEST wspiera pracodawców w rekrutacji i selekcji pracowników oraz ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu sesji Assessment Centre. Firma sporządza także profesjonalne raporty wynagrodzeń.

Zobacz także