Na jakie stanowiska najczęściej przeprowadza się Assessment Center?

Assessment Center stosuje się jako metodę oceny kandydatów na różne stanowiska w procesie takim jak rekrutacja pracowników. Pomaga pracodawcom w dokładnej ocenie umiejętności, kompetencji i potencjału kandydatów w realistycznym środowisku. Choć Assessment Center stosuje się dla różnych stanowisk, istnieje kilka typowych z nich, w których najczęściej się je wykorzystuje.

Assessment Center – kiedy używane?

Szczególnie często używa się go w procesie takim jak rekrutacja i selekcja pracowników na stanowiska kierownicze i menedżerskie. Osoby takie ocenia się pod kątem ich umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, komunikacji i negocjacji. Assessment Center pozwala na kompleksową ocenę kandydatów i identyfikację tych, którzy mają największy potencjał na stanowiska kierownicze.

To narzędzie równie często stosuje się w rekrutacji na stanowiska związane z obsługą klienta i sprzedażą. Jest ono odpowiednie dla kandydatów na stanowiska takie jak przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. obsługi klienta, konsultanci sprzedaży.  Kandydaci są oceniani pod kątem umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania problemów, zarządzania relacjami z klientami i osiągania celów sprzedażowych. Metoda ta pozwala na sprawdzenie, jak dobrze radzą sobie oni w typowych sytuacjach oraz jak efektywnie wykorzystują swoje umiejętności sprzedażowe.

Kolejny obszar, gdzie wykorzystuje się je często to rekrutacja na stanowiska związane z zarządzaniem projektami. Osoby, które aplikują na stanowiska takie jak: Project Manager, Scrum Master lub Project Coordinator ocenia się pod kątem umiejętności planowania, organizacji, zarządzania zasobami, negocjacji, koordynacji i rozwiązywania konfliktów.

Gdybyśmy mieli podsumować te wszystkie obszary, to ich wspólną cechą byłby kontakt z ludźmi. Nie ma w tym nic dziwnego. Assessment Center to najlepsza metoda na przetestowanie posiadania kompetencji miękkich.

Zobacz także