Na jakie stanowiska najczęściej przeprowadza się Assessment Center?

Assessment Center

Assessment Center stosuje się jako metodę oceny kandydatów na różne stanowiska w procesie takim jak rekrutacja pracowników. Pomaga pracodawcom w dokładnej ocenie umiejętności, kompetencji i potencjału kandydatów w realistycznym środowisku. Choć Assessment Center stosuje się dla różnych stanowisk, istnieje kilka typowych z nich, w których najczęściej się je wykorzystuje. Assessment Center – kiedy używane? Szczególnie często używa się go w procesie takim jak rekrutacja i selekcja pracowników na stanowiska kierownicze i menedżerskie. Osoby takie ocenia

Czytaj dalej...

Kobiet w biznesie wciąż mało

Kobiet w biznesie wziąć za mało

W Polsce trudno jest znaleźć zarząd firmy, który składałby się głównie z kobiet. Według badań tylko co 10 osoba pracująca w zarządach warszawskich spółek jest kobietą. Ostatnimi czasy głośno mówi się o tym, że należy zmienić ten stan rzeczy. Jednakże wizja 50% mężczyzn i 50% kobiet w zarządach jest raczej niedościgniona. Jakie są powody, dla których kobietom trudniej jest się wybić oraz jak można to zmienić?

Czytaj dalej...

Lingwistą być

Wieża Babel

Choć powszechnie uważane za nieopłacalne, kierunki humanistyczne mogą zapewnić ciepłą posadę w korporacji inwestującej w rynki zagraniczne. Powoduje to ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, które skłania firmy do szukania klientów w innych krajach. By sprostać nowym międzynarodowym wymaganiom stawianym przed nimi przez rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych lingwistów o szerokich kompetencjach językowych. Szczególnie w cenie są absolwenci filologii niederlandzkiej, germańskiej, fińskiej i węgierskiej, ale tylko ci, którzy studiowali na renomowanych uczelniach. CELEM JEST KONKURENCYJNOŚĆ Przedsiębiorstwa z branży

Czytaj dalej...