Lingwistą być

Wieża BabelChoć powszechnie uważane za nieopłacalne, kierunki humanistyczne mogą zapewnić ciepłą posadę w korporacji inwestującej w rynki zagraniczne. Powoduje to ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, które skłania firmy do szukania klientów w innych krajach. By sprostać nowym międzynarodowym wymaganiom stawianym przed nimi przez rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych lingwistów o szerokich kompetencjach językowych. Szczególnie w cenie są absolwenci filologii niederlandzkiej, germańskiej, fińskiej i węgierskiej, ale tylko ci, którzy studiowali na renomowanych uczelniach.

CELEM JEST KONKURENCYJNOŚĆ

Przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych usług biznesowych już od kilku lat poszukują lingwistów, by nadać sobie nowy standard oferowanych usług. Dzięki obsługiwaniu klientów w ich narodowych językach, polskie firmy stają się coraz bardziej konkurencyjne na globalnych rynkach. Wysokie kompetencje w branży IT, kadra wykwalifikowana w zakresie usług finansowych i zespół lingwistów to nowy przepis na sukces polskich centrów biznesowych, które już są w stanie oferować usługi w 34 językach, m.in. w hiszpańskim, rosyjskim i szwedzkim, z kolei angielski to absolutna podstawa, bez której nie może obyć się żaden pracownik rozwijających się firm.

REKRUTACJA I CO DALEJ?

Krakowskie SBSC, łódzkie Infosys, Capgemini i Luxoft to jedne z wielu firm potrzebujących absolwentów filologii. Poszukują m. in. osób z pięcioletnim doświadczeniem w branży i doskonałą znajomością języków obcych, rekrutują głównie specjalistów znających w stopniu bardzo dobrym język niemiecki i holenderski, w cenie jest też rosyjski, francuski i języki skandynawskie. Coraz więcej firm kładzie nacisk na rekrutację kadry zarządzającej z tytułem MBA i menedżerów o międzynarodowym doświadczeniu, wysokich kompetencjach miękkich i znajomości nie tylko obcych języków, ale i kultur. Wiedza na temat zwyczajów, tradycji i sposobów bycia obcokrajowców pozwoli bowiem firmom na zorganizowanie bliskiej współpracy z zagranicznymi centrami usług, a wrażliwość kulturowa otworzy przed polskimi przedsiębiorstwami nowe perspektywy.

SPECJALISTÓW WCIĄŻ BRAKUJE

Okazuje się, że wciąż mamy w Polsce deficyt pracowników znających doskonale język angielski i przynajmniej jeden dodatkowy język obcy. Mile widziane jest również zdobywane już podczas studiów międzynarodowe doświadczenie zawodowe, co mogą zagwarantować tylko najlepsze uczelnie. Dochodzi do tego, że wiele firm musi szukać pracowników spełniających wymogi w krajach nie tylko europejskich, ale też afrykańskich. Ciągle brakuje na polskich uczelniach kierunków takich jak filologia holenderska czy węgierska. Planuje się dodać lingwistykę do kierunków zamawianych w nadziei, że przybędzie nam poliglotów. Promocja wielojęzyczności jako wiedzy zapewniającej pewne miejsca pracy i program upowszechniania kierunków lingwistycznych na polskich uczelniach to pomysły mające zapewnić wzrost liczby specjalistów ze znajomością języków.

Zobacz także