Studia MBA – inwestycja w przyszłość

Studia MBA to oferta skierowana do wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje i dołączyć do prestiżowego grona absolwentów tego typu studiów. Rankingi przeprowadzane przez różnego rodzaju instytuty badawcze potwierdzają, że osoby, które uzyskały tytuł Master of Bussines Administration, lepiej radzą sobie na rynku pracy i zarabiają znacznie więcej niż osoby o podobnym profilu wykształcenia jednak bez tytułu MBA. Niektórym może wydawać się, że to zbędny zabieg, jednak po przeanalizowaniu różnych aspektów można śmiało stwierdzić, że jest to świetna inwestycja w przyszłość.

Studia tego rodzaju wciąż nie są bardzo popularne; wynika to z różnych czynników. Jednym z nich jest stosunkowo niewielka liczba uczelni, które umożliwiają ukończenie studiów MBA i uzyskanie prestiżowego tytułu. Innym powodem jest utożsamianie tego rodzaju kształcenia ze studiami podyplomowymi, które nie miałyby większego wpływu na dalszą karierę danej osoby. Jest to błędne podejście, ponieważ ukończenie studiów MBA jest coraz częściej wymagane przez pracodawców zatrudniających w branży biznesowej. Już dziś znaczna część z nich twierdzi, że awans menedżerski jest możliwy tylko dla osób, które zdobyły prestiżowy dyplom. Czym jest to podyktowane?

Po pierwsze: praktyczne umiejętności

Obecnie studia są w dużej mierze nastawione na przyswajanie ogromnych ilości teorii. Niestety, jest to również bolączka kierunków ekonomicznych, na których rozwiązywane zadania czy analizowane sytuacje mają na ogół niewiele wspólnego z rzeczywistą pracą ekonomisty. Podobnie jest z zarządzaniem; zajęcia z marketingu mają za zadanie raczej przedstawić zmieniające się trendy i opisać aktualne zjawiska, jednak bez stawiania przed studentami wyzwań i zmuszania ich do podjęcia określonych aktywności, które następnie mogliby przenieść na grunt zawodowy. Inaczej jest w przypadku studiów MBA. Długie wykłady teoretyczne są tu zastępowane wiadomościami, które przydadzą się każdej osobie zatrudnionej w firmie na stanowisku menedżerskim. To bardzo istotne, ponieważ wzmacnia to celowość studiów i pewność, że uzyskane informacje będą wykorzystane w praktyce, a sam proces kształcenia nie jest nastawiony jedynie na zdobycie kolejnego dyplomu. Nie można oczywiście nie doceniać jego znaczenia, jednak tylko najbardziej świadome osoby zdają sobie sprawę z faktu, że bez odpowiednich umiejętności nie ma możliwości dalszego rozwoju, a sam dyplom jest rodzajem przepustki do dalszej kariery.

Znaczenie dyplomu MBA

Wiele osób zastanawia się, jakie właściwie znaczenie ma uzyskanie dyplomu MBA i czy na pewno jest to niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Głos zabierają nie tylko pracodawcy, ale również profesjonalni rekruterzy – większość z nich zwraca uwagę na rodzaj wykształcenia kandydata, doświadczenie, a także fakt, czy osoba aplikująca na dane stanowisko osiągnęła coś, co wyróżnia ją na tle innych kandydatów. Dyplom MBA niewątpliwie do takich wyróżnień należy, szczególnie że studia tego rodzaju kończą jedynie osoby zdeterminowane, sumienne, które chcą nieustannie się rozwijać. Te same cechy charakteryzują przecież idealnego menedżera. Według rekruterów, posiadanie dyplomu MBA mogło niejednokrotnie zdecydować o tym, który z kandydatów został wybrany na dane stanowisko, nawet jeśli posiadał mniejsze doświadczenie.

Co ciekawe, specjaliści uważają nawet, że w przeciągu kilku lub kilkunastu lat, dyplom MBA będzie niezbędny, by móc ubiegać się o stanowiska kierownicze – dzisiaj aplikację na podobne oferty pracy mogą składać po prostu osoby z wyższym wykształceniem i kilkuletnim doświadczeniem w branży. Potwierdzałoby to tezę, że studia MBA to inwestycja w przyszłość, ponieważ uzyskując dyplom MBA już teraz, absolwent wciąż ma przewagę nad osobami z podobnym doświadczeniem.

Jaka uczelnia?

Wciąż niewiele uczelni jest przygotowanych na prowadzenie tych elitarnych studiów. Jest to często spowodowane zatrudnianiem kadry, która zajmuje się jedynie zagadnieniami teoretycznymi; na studiach MBA bardzo ważne jest, by wiedzę przekazywały osoby aktywnie działające w branży, które proponują osobiście sprawdzone rozwiązania. Niewątpliwie ważny jest profil uczelni; jeśli nie jest ona nastawiona na działania biznesowe, studia MBA mogą być ofertą dodatkową, której władze danej uczelni poświęcą mniej czasu, przez co z kolei ucierpi na tym poziom prowadzonych zajęć. Oznacza to, że najlepiej sprawdzą się uczelnie takie jak Wyższa Szkoła Bankowa, która w swej ofercie skupia się głównie na studiach biznesowych. Obecność studiów MBA w ofercie takiej uczelni sugeruje również, że wyższy jest tam także poziom studiów licencjackich i magisterskich, ponieważ prowadzone są przez część dydaktyków wykładających na MBA. To idealna oferta dla osób, które od samego początku świadomie budują swoją karierę menedżerską.

Dlaczego studia MBA to inwestycja w przyszłość?

  • Zwiększenie własnej konkurencyjności na rynku pracy. Po skończeniu studiów MBA i uzyskaniu prestiżowego dyplomu absolwent będzie miał większe szanse na zatrudnienie na wysokich stanowiskach menedżerskich, nawet jeśli jego konkurent posiada podobne doświadczenie.
  • MBA to dosłownie inwestycja w przyszłość, bo według wielu ekspertów, w tym rekruterów, już za kilka lub kilkanaście lat posiadanie dyplomu MBA będzie niezbędne, jeśli pracownik będzie chciał ubiegać się o awans lub wyższe stanowisko zarządcze.
  • Studia MBA są respektowane szczególnie, jeśli są organizowane przez uczelnie o profilu biznesowym. Najlepszym przykładem jest Wyższa Szkoła Bankowa, która kształci głównie na kierunkach ekonomicznych i prawnych; z ofertą studiów MBA na tej uczelni można zapoznać się na stronie www.studiamba.wsb.pl.

Zobacz także