Studia MBA – kim najczęściej jest kandydat i co może zyskać?

Tytuł Master of Business Administration wciąż jest przedmiotem pożądania wielu menedżerów i biznesmenów. Na studia MBA decydują się ci, którzy mają już doświadczenie w branży i wiedzą, jak pokierować swoim rozwojem zawodowym. Czy ukończenie tych elitarnych studiów może zagwarantować lepsze warunki pracy i korzystniejszą perspektywę zawodową?

Jeszcze do niedawna tylko niektórzy potrafili wytłumaczyć, na czym właściwie polegają studia MBA; obecnie coraz więcej osób stara się o zdobycie prestiżowego tytułu Master of Business Administration. Czym właściwie są studia MBA, kim są ludzie, którzy decydują się na lata dodatkowej nauki oraz co mogą na tym zyskać?

Czym są studia MBA i do kogo są kierowane?

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

MBA to studia podyplomowe – na ogół trwają dwa lata, a ich ukończenie jest możliwe po zdaniu egzaminu (wtedy też absolwent uzyskuje wspomniany już tytuł Master of Business Administration). Kandydat na studia musi legitymować się wyższym wykształceniem i odpowiednio długim doświadczeniem zawodowym. W przypadku zwykłego programu MBA wystarczy dyplom licencjacki i dwa lata pracy zawodowej, z kolei osoba aplikująca na studia Executive MBA musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie i o rok dłuższe doświadczenie zawodowe.

Kto najczęściej decyduje się na realizowanie programu MBA? Zazwyczaj są to osoby ambitne, które doskonale wiedzą, jak chcą pokierować swoją karierą zawodową. Rzadko na studia MBA trafiają osoby tuż po uzyskaniu dyplomu licencjata lub magistra. Młodzi absolwenci uczelni wyższych na ogół dopiero zaczynają zdobywać doświadczenie zawodowe, a ponadto chcą odpocząć od edukacji. Osoby realizujące program MBA są zazwyczaj niezwykle pracowite i wytrwałe na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.

Bardzo często słuchaczami programu MBA zostają osoby, które pracują już na stanowiskach menedżerskich lub kierowniczych, a uczęszczając na studia, chcą poszerzyć dotychczasową wiedzę i podnieść swoje kompetencje. Nierzadko są to także osoby prowadzące już własną działalność – program MBA jest interdyscyplinarny, w związku z czym słuchacze spędzają czas na zgłębianiu zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, księgowości czy szeroko pojętych finansów. Niektóre uczelnie oferują również programy MBA o specjalistycznym profilu, np. MBA w logistyce (więcej informacji można znaleźć na www.studiamba.wsb.pl).

Korzyści wynikające z ukończenia programu MBA

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie studiów MBA? Część przyszłych słuchaczy kieruje się przede wszystkim możliwością szybszego rozwoju zawodowego, a co za tym idzie – znacznym wzrostem otrzymywanego wynagrodzenia. Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wynosiła aż 14 150 zł. Jest to suma, która znacząco odbiega od przeciętnych wynagrodzeń w Polsce. Nic dziwnego, że chętnych jest coraz więcej, skoro zdobycie dyplomu Master of Business Administration wciąż wydaje się stanowić przepustkę do znacznie wyższych zarobków.

Inne korzyści? Słuchacze MBA wymieniają przede wszystkim kontakty – dzięki studiom poznają wiele osób, które pracują w pokrewnych branżach. Nierzadko osoby, które zdecydowały się realizować program MBA, poznają na studiach swoich przyszłych wspólników i współpracowników. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia są przede wszystkim nastawione na praktykę, a wykładowcy pracują od lat w branży i są specjalistami w swoim fachu.

Studia MBA – prawdopodobnie jako jedyne – umożliwiają zdobycie i rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich na naprawdę wysokim poziomie, co jest niezbędne w przypadku osób piastujących wyższe stanowisko. Dodatkowo zdobycie prestiżowego dyplomu i podniesienie swoich kompetencji wpływa na zwiększenie pewności siebie, co w biznesie zawsze jest mile widziane.

Warto także dodać, że studia MBA zmieniają często perspektywę postrzegania różnych procesów i zjawisk; coś, co do tej pory wydawało się niezrozumiałe, nagle nabiera sensu. Absolwenci MBA częściej podejmują wyzwania i nie boją się realizacji własnych pomysłów.

Zobacz także