Studia MBA – trampolina do zawodowego sukcesu

Z roku na rok studia MBA cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich studentów i osób pracujących. Ci, którzy chcą stać się w niedalekiej przyszłości rekinami biznesu, powinni rozważyć zdobycie tego prestiżowego dyplomu. Argumentów przemawiających za poszerzaniem własnych kwalifikacji właśnie w tym kierunku jest bardzo wiele.

Studia MBA

Źródło: Pixabay.com

Czym jest MBA?

MBA (Master of Business Administration) to studia podyplomowe dostarczające nowoczesną wiedzę i umiejętności na gruncie menedżerskim. Śmiało można określić je mianem interdyscyplinarnych, łączą bowiem w sobie treści z zakresu finansów, ekonomii, analizy ilościowej, socjologii, psychologii, prawa, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem czy księgowości. Wiedza przeplata się tu z nabywaniem umiejętności praktycznych, ilustrowanych na konkretnych przykładach.

Korzyści płynące ze studiów MBA:

  • doskonałe kwalifikacje zawodowe – m.in. wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie i znajomość nowoczesnych technik zarządzania;
  • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu marketingu, finansów, księgowości czy ekonomii;
  • prestiżowy dyplom – w Polsce studia MBA cieszą się dużym zaufaniem wśród pracodawców;
  • lepsze perspektywy pracy – zgodnie z opiniami 78% pracowników działu HR dyplom MBA stanowi kluczową kwestię w rozpatrywaniu kandydatury osoby ubiegającej się o pracę menedżera;
  • awans – osoba legitymująca się dyplomem MBA może liczyć na szybki rozwój zawodowy;
    wzrost wynagrodzenia.

Dla kogo studia MBA?

Studia MBA skierowane są szczególnie do menedżerów obejmujących wysokie kierownicze stanowiska. Zakres wiedzy i nowoczesnych umiejętności szczególnie dotyczy zarządzania i kompetencji przywódczych. Ten typ kompetencji sprawdzi się również w przypadku właścicieli średnich i dużych firm. Studia MBA będą także odpowiednie dla osób, które chcą zdobyć awans lub zmienić stanowisko pracy na bardziej satysfakcjonujące.

Na jakie zarobki może liczyć pracownik posiadający dyplom MBA?

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2012 roku, które wykonano na zlecenie firmy Sedlak&Sedlak, pokazują, że osoby mogące poszczycić się dyplomem MBA zarabiają o 166% więcej niż ci, którzy ukończyli studia podyplomowe. Te same badania powtórzone w 2015 roku pokazały, że średnia miesięczna wielkość pensji absolwentów MBA, pracujących na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach, wynosiła 14 150 złotych brutto. Z kolei co czwarta osoba, która mogła poszczycić się dyplomem MBA, zarabia co najmniej 21 000 złotych.

Rodowód firmy – kluczowy czynnik wpływający na zarobki

Jak pokazało badanie z 2015 roku, zróżnicowanie wysokości pensji wśród absolwentów MBA było uzależnione także od tego, czy dane dotyczyły stanowiska w firmie międzynarodowej, czy też w firmie polskiej. Jak nietrudno się domyślić, najwyższy poziom zarobków odnotowano wśród pracowników zatrudnionych w firmach zagranicznych. Menedżerowie pracujący w takich przedsiębiorstwach mogli liczyć średnio na 15 500 złotych brutto miesięcznie. Dla porównania, pracownik firmy polskiej legitymujący się dyplomem MBA otrzymał pensję w wysokości 12 000 złotych.

Przed podjęciem decyzji

Dla osób, które chcą wziąć udział w zajęciach próbnych, Wyższe Szkoły Bankowe przygotowały MBA Days. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda organizacja zajęć, poczuć namiastkę przyszłych studiów, a także poznać kadrę dydaktyczną złożoną z wieloletnich praktyków różnych dziedzin biznesu.

Szczegółową ofertę studiów MBA, a także terminarz MBA Days w Wyższych Szkołach Bankowych można znaleźć, wchodząc na stronę uczelni studiamba.wsb.pl.

Zobacz także