Jak zatrudniani są Polacy?

praca

68 proc. Polaków na umowach o pracę

Blisko połowa zatrudnionych Polaków ma umowę o pracę na czas nieokreślony. Co dziesiąty aktywny zawodowo obywatel kraju musi się zadowolić tzw. umową śmieciową. Bez żadnej umowy, chociaż pracując na stałe, przebywa 1 proc. pracowników – donosi CBOS.

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne

CBOS przebadał Polaków odnośnie do form zatrudnienia, które wiążą ich z pracodawcami. Okazało się, że 49 proc. osób aktywnych zawodowo ma podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Na etat, ale na czas określony, pracuje 19 proc. Polaków. Umowy cywilnoprawne dotyczą 10 proc. respondentów, z czego 8 proc. pracuje na umowie zleceniu, a 2 proc. na umowie o dzieło. 4 proc. ankietowanych zadeklarowało pracę dorywczą, a 2 proc. zgłosiło jeszcze inny rodzaj zatrudnienia. Jak wynika z badania 1 proc. Polaków wykonuje swoje obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, ale nie ma żadnej umowy z pracodawcą.

Zadowolenie z pracy i obawy przed utratą stanowiska

81 proc. respondentów uznało, że są zadowoleni z formy zatrudnienia. Najbardziej usatysfakcjonowani są pracownicy z umowami na czas nieokreślony – 94 proc. ankietowanych. Ci, którzy podpisali terminowe umowy o pracę są zadowolenie w mniejszym stopniu (70 proc. usatysfakcjonowanych pracowników). 53 proc. osób na śmieciówkach deklarowało, że odpowiada im taka forma zatrudnienia. Zadowolonych pracowników bez umów było o 10 proc. mniej. W badaniu zapytano pracowników z umowami cywilnoprawnymi, czy podpisaliby umowy o pracę, lecz z niższymi zarobkami ze względu na składki zamiast śmieciówek. 59 proc. respondentów zostałaby przy obecnej formie zatrudnienia bez świadczeń, ale z większym wynagrodzeniem.

Polacy są raczej pewni swojego zatrudnienia, choć blisko co druga osoba na umowie na czas określony obawia się utraty zatrudnienia. Odsetek takich osób z umowami cywilnoprawnymi wyniósł 43 proc. Co ciekawe, z utratą pracy liczy się „tylko” 38 proc. pracowników z szarej strefy.

Mało przedsiębiorczy

Wśród badanych przez CBOS tylko 12 proc. Polaków prowadzi własną działalność gospodarczą. Zaledwie 9 proc. to właściciele własnych gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy i rolnicy są w większości bardzo zadowoleni z takiej formy pracy – odpowiednio 89 proc. i 74 proc. respondentów. Prywatni przedsiębiorcy (nie rolnicy) zatrudniają blisko połowę aktywnych zawodowo Polaków (dokładnie 47 proc.). W prywatnych firmach najrzadziej występują umowy na czas nieokreślony w stosunku do instytucji publicznych czy spółek. Przedsiębiorcy prywatni częściej nić inni zatrudniają na umowy cywilnoprawne (10 proc. spośród pracowników z tymi umowami) oraz na czarno (8 proc.).

CBOS przeprowadził ankiety na wybranej losowo próbie 3056 dorosłych osób w terminach 1-8 lipca, 17-24 sierpnia i 17-23 września.

Zobacz także