Praca tylko z umową

Od początku września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zgodnie ze zmienionym art. 29 § 2 k.p. każdy pracodawca i pracownik jest zobowiązany do posiadania umowy na piśmie lub pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed pierwszym dniem pracy.

Umowa o pracęZmiany przepisów, jak informują przedstawiciele Ministerstwa Pracy, zostały wprowadzone po to, aby poprawić warunki pracowników. Minister Rafalska podkreśla, iż rozpoczynanie pracy z pisemną umową daje gwarancję legalnego zatrudnienia, a tym samym opieki prawnej nad pracownikiem. Zwiększa także komfort pracy oraz nastawienie do pracodawcy. Co więcej, ma to też przełożyć się na jakość dostępnych ofert pracy – w końcu na ich ilość ostatnio Polacy nie muszą narzekać.

W sytuacji, w której umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie, pracownik otrzymać musi pisemne potwierdzenie wcześniej ustalonych warunków. Mają się tam znaleźć podstawowe elementy umowy, czyli ustalenia co do jej stron, rodzaju a także warunków: wysokości wynagrodzenia, miejsca i czasu prac. Bez takiej gwarancji nie może rozpocząć pracy. Na podstawie nowego brzmienia art. 104[3] k.p. pracodawca będzie zobowiązany ponadto zaznajomić nowo zatrudnionego z regulaminem pracy obowiązującym w firmie.

Za brak umowy lub pisemnego potwierdzenia odpowie pracodawca – grozić będzie mu grzywna. Jej wysokość nie zmieni się i wynosić może od 1 do 30 tys. zł. Łatwiej jednak inspektorom pracy będzie można udowodnić nielegalne zatrudnienie – pracodawcy stracą najczęstsze wyjaśnienie braku umowy, czyli argument, iż dany pracownik jest pierwszy dzień w pracy.

Do tej pory obowiązywały przepisy zezwalające pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. W takiej sytuacji, nierzadko dochodziło do nadużyć polegających na odwlekaniu podpisania umowy. Prawo wymaga ponadto, iż umowa ma zostać zawarta na piśmie.

 

Zobacz także