Rekrutacja wewnętrzna, czyli awans pracownika

Gdzie szukać pracowników?

To fundamentalne pytanie każdego specjalisty HR, którego codzienną pracą jest znajdywanie wyspecjalizowanych kandydatów na określone stanowiska. Odpowiedź jak zawsze nie jest jednoznaczna, wszystko „zależy” od wielu czynników. Jednym z dość oczywistych rozwiązań jest poszukiwanie pracowników na wyższe stanowiska wśród aktualnych pracowników firmy – oferując im awans. Druga metoda to rekrutacja pracowników z zewnętrznego źródła. Obie metody posiadają swoje zalety, ale i mankamenty. O ile rekrutacja zewnętrzna jest powszechnie dobrze znana tak rekrutacja wewnętrzna jest często pomijana. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Rekrutacja na zasadzie awansu obecnego pracownika firmy jest możliwa jedynie w przypadku większych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej kilkunastu pracowników. Rekrutacja wewnętrzna jest prowadzona często przy okazji oceny pracowników przez własne działy HR i przełożonych, podczas których kandydaci do awansu pojawiają się sami, a świadczą o tym ich osiągnięcia i umiejętności.

Co więcej wielu managerów HR zgodnie uznaje iż w przypadku znalezienia dwóch równorzędnych kandydatów na dane stanowisko pierwszeństwo powinien dostać osoba z firmy. Taki kandydat jest już wdrożony w większość procedur firmy, zna jej kulturę organizacyjną i szybciej odnajdzie się na nowym stanwisku. Co więcej awans daje niższe koszty rekrutacji i wdrożenia niż w przypadku rekrutacji zewnętrznej i wprowadzenia kandydata od zera. Awans jest również pozytywnym sygnałem wysłanym do pracowników, że mogą liczyć na rozwój, a odpowiednio się starając i wykazując umiejętnościami mogą zostać awansowani i tym samy docenieni.

Jeszcze jedną korzyścią szczególnie dla firmy jest wynagrodzenie. Doświadczenie pokazuje, że wynagrodzenie pracowników awansowanych jest zwykle mniejsze niż pracowników pozyskanych z rekrutacji zewnętrznej. Wyróżnienie kandydata poprzez awans jest dla niego już na tyle dużym docenieniem, że kwestie finansowe często schodzą na drugi plan i odgórna propozycja zwiększonej pensji zwykle nie jest kwestionowana przez pracownika. Co innego w rekrutacji zewnętrznej – tutaj wynagrodzenie jest kartą przetargową i zwykle jest większe.

Temat rekrutacji wewnętrznej nie został przez nas wyczerpany nawet w małym stopniu, ale mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu ten termin. Będzie się on pojawiał na naszej stronię w przyszłych artykułach.

Zobacz także