Wzrost wynagrodzeń w 2014 roku – prognozy

Prognozy wzrostu wynagrodzeń w roku 2014 na terenie Unii Europejskiej oraz w USA przeprowadziła Komisja Europejska i organizacja Culpepper.

Wynagrodzenia w państwach będących członkami Unii mają wzrosnąć o ok. 1,7%, ale to prognozy dla wynagrodzenia nominalnego – po uwzględnieniu inflacji realny wzrost będzie jedynie na poziomie 0,3%, a nawet 0,1% w krajach posługujących się walutą EURO.

Najwięcej powodów do radości będą mieli Estończycy i Łotysze – tam wynagrodzenia wzrosną odpowiednio o 4,2% oraz 3%. W Polsce realny wzrost może wynieść ok. 1% i z tym wynikiem nasz kraj uplasował się na 9 pozycji w rankingu.

Są to dane średnie dla wszystkich państw wspólnoty. Płace wzrosną w 14 z 28 państw europejskich, a w niektórych państwach wynagrodzenia spadną i tak na Cyprze sugerowany spadek wyniesie 4,6%, w Grecji 1,5%, Portugalii 0,8%, Irlandii 0,6%.

W Stanach Zjednoczonych nominalny wzrost płac wyniesie 2,5%, a realny o połowę niższy: 1,2%. Jeśli chodzi o branże organizacja Culpepper wskazała branżę nieruchomości oraz IT (tworzenie oprogramowania) jako sektory o największym wzroście płac.

Zobacz także