Kobiety wciąż zarabiają mniej

KobietaDane dotyczące tego, ile zarabiają kobiety w Polsce – wciąż nie są optymistyczne. Mężczyźni wciąż zarabiają więcej, a różnice pomiędzy wynagrodzeniem płci pięknej a mężczyznami wynosi aż 16,4 proc.

Komisja Europejska donosi, że w ostatnich latach średnia różnica pomiędzy wynagrodzeniami niewiele się zmieniła. Z danych Komisji wynika także, że biorąc pod uwagę te różnice w płacach, kobiety przez 59 dni w roku pracują za darmo. Wydawać by się mogło, że zasada o równym wynagrodzeniu ze względu na płeć, która ma podstawę prawną, powinna być przestrzegana na porządku dziennym. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, prawo to nie do końca ma przełożenie w praktyce. Komisja Europejska próbuje z tym walczyć – właśnie przygotowuje inicjatywę, która ma przynieść zmiany w tym obszarze.

Dania, Austria, Czechy, Cypr czy Holandia to kraje, w których wciąż odnotowuje się spadek w różnicy wynagrodzeń. Tymczasem w Polsce i na Litwie, tendencja się utrzymuje. W Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii czy Estonii niestety różnice rosną z roku na rok.

Komisja Europejska tłumaczy, że spadek w różnicy wynagrodzeń w niektórych krajach wynika m.in. z rosnącego odsetku kobiet z wyższym wykształceniem lub ma związek z wpływem pogorszenia się koniunktury gospodarczej na sektory, w których dominują mężczyźni.

Co natomiast stoi na przeszkodzie, aby wyrównać wynagrodzenia? Jest tego naprawdę wiele – zarówno brak przejrzystości w systemach wynagrodzeń, jak i brak jasności prawa co do definicji równowartościowej pracy oraz przeszkody proceduralne.  

 

Zobacz także