Co niesie ze sobą wzrost płacy minimalnej?

Wzrost zarobkówPłaca minimalna od tego roku wynosi 1680 zł. Co prawda wzrosła ona o 80 zł, jednak realnie pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, otrzyma tylko 50 zł więcej. A to za sprawą podwyżki netto po odliczeniu daniny dla fiskusa.

W efekcie taki pracownik na rękę otrzyma około 1237 zł. Zmiana stawki minimalnej pociągnęła za sobą zmiany w innych opłatach. Jakich dokładnie? Otóż od wysokości płacy minimalnej uzależniony jest limit maksymalnej wysokości odprawy za zwolnienie grupowe (a zgodnie z prawem nie może ono przekroczyć 15-ktotności minimalnego wynagrodzenia).

Zmiany, jakie przyniósł za sobą 2014 rok to także wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi za czas niewykorzystania urlopu w pracy z przyczyn stojących po stronie pracodawcy oraz dodatek za pracę wykonywaną w nocy.

Obecnie Polska zajmuje 12 miejsce wśród innych krajów Unii Europejskiej, które posiadają regulacje dotyczące stawki minimalnej płacy. W przeliczeniu na euro nasza minimalna płaca wynosi około 393 euro – to stawka cztery razy mniejsza niż w Belgii, pięć razy mniejsza niż w Luksemburgu, Holandii, Irlandii czy Francji. Dostajemy jednak więcej niż Słowacja, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa czy Estonia. Najmniejszą płacę otrzymują mieszkańcy Rumunii – wynosi ona 158 euro.

Minimalna płaca to dość kontrowersyjny temat – wciąż dyskutuje się o zaletach i wadach wprowadzonych zmian.  

Zobacz także