Assessment Center, czyli co nas czeka?

Assessment Center to nowoczesna metoda rekrutacji polegająca na wielowymiarowej ocenie kompetencji zawodowych kandydatów przeprowadzana przez zespół oceniających (tzw. asesorów). Assessment Center pozwala sprawdzić potencjał kandydata do pracy na stanowiskach kierowniczych czy specjalistycznych. 

W wielu firmach sesje Assessment Center wypierają tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne, gdyż umożliwiają przeprowadzenie bardziej rzetelnej i całościowej weryfikacji zawodowej. 

assessment centre
Jak dobrze wypaść na sesji AC?

Jakie zadania czekają nas podczas sesji AC? 

W czasie sesji Assessment Center kandydaci wykonują zadania polegające na rozwiązaniu problemów, z którymi mogliby zetknąć się w codziennej pracy. Ćwiczenia podzielone są na grupowe, wykonywane w parach oraz indywidualne. Kandydat oprócz szczegółowego opisu problemu, z którym musi się zmierzyć, otrzymuje także maile, faktury i firmowe dokumenty. Cała sesja składa się z kilku etapów i trwa od 4 do 6 godzin. Wykonywane zadania mają na celu sprawdzenie jak uczestnik sesji poradziłby sobie w kluczowych momentach jako pracownik na danym stanowisku. 

Przykładowe zadania podczas sesji AC

Z jakimi zadaniami można spotkać się podczas sesji Assessment Center?

“In basket”, czyli “koszyk zadań” – zadania z tej kategorii są ćwiczeniami indywidualnymi. Uczestnik otrzymuje informacje, na podstawie których w krótkim czasie musi znaleźć rozwiązanie zadanego problemu. 

“Case study”, czyli “analiza przypadku” – są to zadania, które mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo. Polegają na analizie przykładowej sytuacji w firmie, wykorzystaniu dostępnych danych oraz zaproponowaniu właściwego rozwiązania. W tym ćwiczeniu ocenie podlegają umiejętności analitycznego myślenia oraz zdolność podejmowania szybkich decyzji. 

Prezentacja – kandydat ma za zadanie przygotowanie krótkiego wystąpienia na zadany temat oraz przedstawienie go przed grupą słuchaczy. Asesorzy oceniają tu umiejętność porządkowania informacji, komunikatywność kandydata oraz jego odporność na stres. 

Dyskusja – podczas tego ćwiczenia uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje kompetencje miękkie, w tym szczególnie umiejętność słuchania, formułowania wypowiedzi oraz pracy zespołowej. 

Gry symulacyjne – zadania polegają na wcieleniu się w wylosowaną rolę – managera, lidera lub specjalisty – i odegraniu scenki, podczas której każdy z kandydatów musi zrealizować określone dla swojej roli cele. Zadaniem asesorów jest ocena umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i analitycznych kandydatów a także ich stopnia asertywności i skuteczności działania.

Podczas Assessment Centre, poza wykonywaniem zadań, uczestnicy mogą też zostać poproszeni o wypełnienie kwestionariusza psychologicznego. Tego rodzaju testy wykonywane są głównie w celu weryfikacji kompetencji miękkich kandydatów. 

Assessment Centre – korzyści dla pracodawcy

Przeprowadzenie sesji AC to dla pracodawcy możliwość sprawdzenia, jak kandydaci radzą sobie w sytuacjach symulujących codzienną pracę. Jest to szansa na zweryfikowanie deklaracji potencjalnych pracowników i przekonanie się, jak w rzeczywistości poradziliby sobie z obowiązkami na stanowisku, o które się ubiegają. Assessment Centre zakłada wielowymiarową i obiektywną ocenę, dzięki czemu uznawane jest za najbardziej skuteczną metodę rekrutacji pracowników.  

Assessment Centre – korzyści dla kandydata

Osoby uczestniczące w sesji Assessment Centre mają okazję dowiedzieć się, na czym polega praca na stanowisku, na które aplikowali, oraz ocenić, czy rzeczywiście są kandydatami spełniającymi wymagania pracodawcy. Sesja AC jest szansą na poznanie priorytetów firmy i skonfrontowanie ich z własnymi oczekiwaniami i wartościami. Niezależnie od zdobytych wyników udział symulacjach jest dla kandydata cennym doświadczeniem, z którego niewątpliwie można wyciągnąć wiele wniosków na przyszłość.  

Zobacz także