Efektywna metoda oceny pracowników w czasie pandemii

W czasie pandemii wiele organizacji częściowo lub całkowicie przeszło na pracę zdalną. Firmy zmuszone były stanąć przed nowymi wyzwaniami takimi jak zmiany w organizacji, czy sposób udzielania feedbacku pracownikom. Jedną z metod oceny pracowniczej, która może okazać się najbardziej efektywna w czasach kryzysu, jest ocena 360°. Na czym polega i w czym może pomóc firmom pracującym zdalnie? Wyjaśniamy.

Ocena 360° – na czym polega

Ocena 360° jest jedną z metod oceny pracowników, którą uznaje się za najbardziej obiektywną i rzetelną. Angażuje bowiem nie tylko pracownika i jego przełożonego, ale także współpracowników, podwładnych czy klientów. Opinie pozyskiwane są zatem z wielu stron, w tym od samego ocenianego. Dzięki temu zarysowany obraz przedstawia pełną i wnikliwą analizę stylu pracy danej osoby. 

Metoda Oceny 360° służy przede wszystkim do uzupełnienia informacji o słabych i mocnych stronach pracownika. Również o obszarach wymagających wzmocnienia. Dzięki zebranym danym możliwe jest także wskazanie drogi rozwoju zawodowego uczestnika oraz określenie aspektów jego pracy, na które powinien zwrócić szczególną uwagę. Jak podkreśla Agnieszka Figlus, Konsultantka w agencji doradztwa personalnego AG TEST HR:

Dzięki takiej wieloźródłowej informacji zwrotnej, oceniani pracownicy otrzymują cenne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób mogą usprawnić swoje działania zawodowe. Dane takie są również bardzo pomocne w kontekście planowania dalszych ścieżek rozwoju. Pracownik może porównać własną ocenę siebie z ocenami uzyskanymi od osób z najbliższego otoczenia. Dodatkowo, organizacja otrzymuje cenne źródło wiedzy na temat tego, w jaki sposób może wspierać budowanie pozytywnej atmosfery pracy, a tym samym kształtować kulturę organizacji. Ocena 360° odnosi się do obszarów kompetencyjnych, ważnych z punktu widzenia danej organizacji. 

Historia Oceny 360°

Ocena 360° jest narzędziem, którego używano już w ubiegłym stuleciu. Metodę tę rozpowszechniła i spopularyzowała organizacja Esso Research and Engineering, która jako pierwsza zdecydowała się na wprowadzenie jej u siebie. Początkowo system ten wykorzystywany był do selekcji pracowników i rozwiązywania umów z tymi, którzy zostali najsłabiej ocenieni. Z czasem doceniono jednak jego wszechstronność i zaczęto odkrywać za jego pomocą także mocne strony uczestników. Pracodawcy szybko zauważyli zalety oceny 360°. Dzięki temu stała się ona jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych narzędzi udzielania feedbacku w środowisku biznesowym. 

Ocena 360° a praca zdalna

Rozwój technologii odegrał ważną rolę w popularyzacji oceny 360°. To dzięki dostępności internetu oraz możliwości komunikowania się za pośrednictwem urządzeń mobilnych ocena 360° może być przeprowadzana online także w dużych międzynarodowych korporacjach. Jest to rozwiązanie, które łatwo wdrożyć do organizacji nawet, jeśli wszyscy pracownicy firmy pracują zdalnie. 

Choć możliwość pracy zdalnej współcześnie postrzegana jest jako benefit, w czasach epidemii może stawiać przed przedsiębiorstwami i ich pracownikami wiele wyzwań. Długoterminowa praca na odległość pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Przede wszystkim w postaci utrudnionej komunikacji i osłabienia relacji między współpracownikami, którzy muszą podtrzymywać kontakt jedynie za pośrednictwem komunikatorów. Obecna sytuacja stawia również pod znakiem zapytania efektywność pracowników oraz ich poziom zaangażowania w pełnione obowiązki. 

Inne formy udzielania feedbacku

Ocena 360° to tylko jedna z form udzielania feedbacku pracownikom. Niemniej istotne z punktu widzenia zarządzania firmą pozostają praktyki regularnego i częstego informowania podwładnych o ich postępach oraz obszarach, nad którymi muszą jeszcze popracować. Warto zadbać o konstruktywność i przejrzystość formułowanych uwag, dzięki czemu pozytywnie wpłyną one na motywację pracowników oraz pomogą im zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. 

Regularny, przemyślany feedback to pożądana praktyka, która wpływa na sposób funkcjonowania w firmie nie tylko ocenianego pracownika, ale także całych zespołów. Niewątpliwie jednym z rozwiązań pozwalających na całościową ocenę pracy zatrudnionych osób, które warto wdrożyć szczególnie w okresie pandemii, jest ocena 360°. Dzięki wielowymiarowej, pełnej ocenie pracodawca ma możliwość rozpoznania, z jakimi problemami mierzą się jego pracownicy oraz jakie sukcesy odnoszą. Jest to wiedza pozwalająca na efektywne zarządzanie zespołami i przynosząca korzyść całej organizacji. Wpływa również na obniżenie wskaźnika fluktuacji kadr.

Zobacz także