Rekrutacje w sektorze SSC/BPO a epidemia COVID-19

Według danych zebranych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu sektor SSC/BPO zatrudnia 240 tys. osób. To jeden z powodów, dla którego centra usług wspólnych cieszą się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych osób. Aby rozpocząć pracę w branży należy znać język angielski i przynajmniej jeden dodatkowy język obcy, od kandydatów wymagane jest również wykształcenie wyższe. W sektorze SSC/BPO nigdy nie brakowało ofert, także dla początkujących pracowników. Analiza obecnej sytuacji gospodarczej nasuwa jednak następujące pytanie: czy epidemia COVID-19 ma wpływ na prowadzone rekrutacje w sektorze SSC/BPO? 

rekrutacje w sektorze SSC/BPO

Badanie manaHR

Firma manaHR postanowiła sprawdzić, w jaki sposób sektor SSC/BPO zareagował na pierwszą i drugą falę zachorowań na koronawirusa. W dniach 25.03.2020 do 30.03.2020 przeprowadzono badanie, w którym udział wzięło 40 organizacji z branży. Firmy otrzymały pytanie o ich stosunek do procesów rekrutacyjnych. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na ocenę ogólnej kondycji firm uczestniczących w ankietach. Na podstawie odpowiedzi z pierwszej ankiety stwierdzono, że 80% uczestników postanowiło zrewidować plany rekrutacyjne. Aż 42% organizacji zdecydowało się na częściowe ograniczenia rekrutacji, natomiast 28% na całkowite zawieszenie.   

Rekrutacje w sektorze SSC/BPO

Druga edycja ankiety przeprowadzona w dniach 02.12.2020–12.10.2020 objęła 29 firm z branży SSC/BPO. Aż 69% z nich mieści się na terenie Krakowa. Pozostałe 31% uczestników to firmy z województw: śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Pytania o procesy rekrutacyjne zarysowały tym razem obraz wpływu drugiej fali pandemii na centra usług wspólnych.

Jak pokazują wyniki ankiety, jedynie 3% firm nie prowadzi obecnie rekrutacji. 86% firm może pochwalić się otwartymi procesami rekrutacyjnymi, a 10% – częściowo otwartymi. Sytuację tę komentuje Agnieszka Hetmańczyk – Konsultant oraz opiekun firm SSC/BPO w agencji manaHR:

Porównując dane do ankiety przeprowadzonej w marcu zauważono, że dwa razy więcej firm prowadzi obecnie rekrutacje. W ankiecie zapytano jak aktualna sytuacja wpłynęła na strategię rekrutacyjną na najbliższe 6 miesięcy. W aż 52% przedsiębiorstw nie wpłynęła ona na strategię zatrudnienia na najbliższe 6 miesięcy, natomiast w 17% organizacji prowadzona jest rekrutacja tylko na kluczowe stanowiska. 

Czy można powiedzieć, że sektor SSC/BPO znów funkcjonuje jak w czasach sprzed pandemii? Otwarte rekrutacje z pewnością są dobrym sygnałem świadczącym o poprawie sytuacji. Kwestią, która niewątpliwie nie pozostanie bez wpływu na działalność firm z branży SSC/BPO, jest stosunek organizacji do pracy zdalnej.

Sytuacja spowodowana pandemią wymusiła zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach konieczność całkowitej pracy zdalnej, jednocześnie uświadamiając firmom, że nawet długofalowa współpraca na odległość jest możliwa i co więcej – efektywna. Z tego powodu rekrutacja pracowników nie musi ograniczać się jedynie do lokalnych kandydatów i z powodzeniem może być prowadzona w całej Polsce. 

Zobacz także