Badania wynagrodzeń manaHR – dołącz do nowej edycji!

Raporty płacowe to bez wątpienia najlepsze źródło informacji o wynagrodzeniach. Dają one przede wszystkim możliwość sprawdzenia średnich zarobków na danym stanowisku. Należy przy tym pamiętać, że raport raportowi nierówny i nie wszystkie dostępne na rynku analizy są rzetelne. Różnica bierze się przede wszystkim ze sposobu pozyskiwania danych. Raporty publikowane przez agencje rekrutacyjne opierają się przede wszystkim na ankietach biorących pod uwagę uśrednione oczekiwania kandydatów. Z tego względu takie opracowania będą mniej precyzyjne niż raporty tworzone przez wyspecjalizowane w badaniach wynagrodzeń firmy. Te drugie analizują bowiem dane pozyskane bezpośrednio z działów kadr przedsiębiorstw biorących udział w badaniu. 

badania wynagrodzeń

Raporty manaHR

Przykładem wspomnianej rzetelności są raporty, które powstają w firmie manaHR działającej na rynku od ponad 20 lat. Badania wynagrodzeń to główna oś działalności manaHR, a ich raporty ukazują się aż cztery razy do roku, dzięki czemu zawierają najbardziej aktualne informacje. Dodatkowo poza raportem dotyczącym całej Polski, wydawane są raporty regionalne oraz branżowe.

Najnowsza edycja raportów manaHR zaplanowana jest na kwiecień 2021 i będą zawierać dane nie starsze niż z 31 stycznia tego roku. Ta edycja będzie również specjalna ze względu na zawartą w niej analizę fluktuacji i absencji – wskaźników szczególnie ważnych dla każdego przedsiębiorstwa.

Badanie fluktuacji i absencji

Monitorowanie wskaźników fluktuacji i absencji jest niezwykle istotne. Pierwszy z nich obrazuje stosunek liczby pracowników, którzy zostali zatrudnieni do tych, którzy z firmy odeszli. Jak można się domyślić, im niższy wskaźnik fluktuacji, tym lepiej dla organizacji. W przeciwnym razie należy bowiem liczyć się ze zwiększonymi kosztami rekrutacji pracowników i ich wdrożenia. Tak jak w przypadku wynagrodzeń, wysokość wskaźnika fluktuacji porównuje się ze średnią rynkową. To powie nam, czy nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje sprawnie, czy musimy obawiać się konkurencji.

Podobnie wygląda sytuacja z drugim wskaźnikiem, czyli z absencją. On z kolei informuje o liczbie nieobecnych pracowników, nie tylko z powodu zwolnienia lekarskiego, ale też innych powodów.

Tegoroczna edycja badania fluktuacji i absencji jest czwartą z kolei. W pierwszej (w roku 2017) wzięło udział 51 firm z województwa dolnośląskiego. Drugie wydanie ukazało się rok później i tym razem 190 organizacji z całej Polski przesłało dane. W badaniu z roku 2019 wzięło udział aż 208 firm. Ostatnia edycja z poprzedniego roku zawarła  z kolei dane od 150 przedsiębiorstw dane, co jest wspaniałym wynikiem, jeśli weźmiemy pod uwagę ciężką sytuację pandemiczną.

Badania wynagrodzeń – korzyści z udziału

Przede wszystkim dzięki kompleksowości badania manaHR zyskujemy możliwość miarodajnego porównania własnych danych z rynkiem. I to nie tylko tych dotyczących wynagrodzeń, ale również fluktuacji kadr oraz absencji pracowniczej. Poza tym Raport Płacowy manaHR umożliwia identyfikację grupy pracowników, których płace są niższe lub wyższe niż średnia, co pomaga w opracowaniu efektywnego systemu wynagrodzeń. Uczestnicząc w badaniu, można też skorzystać z 50% zniżki na analizy dedykowane (np. regionalne, branżowe).

Badanie potrwa do końca marca, a wyniki zostaną opublikowane w kwietniu. Warto dodać, że proces zbierania danych jest nieskomplikowany i przeprowadzany online.

Zobacz także