Jakie podwyżki przyznawały firmy w ostatnich latach?

W ciągu kilku ostatnich lat regularne przyznawanie podwyżek pracownikom stało się rynkowym standardem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi postępujący deficyt specjalistów i pracowników fizycznych, o których zabiegają firmy. Istnieją branże, w których popyt na wysoko wyspecjalizowane osoby stale rośnie, rekrutacja pracowników ciągle w toku, kandydatów natomiast nie przybywa. W takiej sytuacji, aby zatrzymać pracownika, organizacje zmuszone są oferować stały i atrakcyjny wzrost wynagrodzeń. Zastosowanie znajduje tu prosta zasada: im cenniejsze umiejętności pracownika, tym większa podwyżka. 

Podwyżki

Podwyżki przez ostatnie pięć lat

Według danych prezentowanych przez GUS wynagrodzenia Polaków z roku na rok rosną. W ciągu pięciu lat średnia płaca wzrosła aż o 1000 PLN brutto! Przyczyniła się do tego zarówno stabilna sytuacja gospodarcza kraju, jak i pojawiające się inwestycje stanowiące silnik napędowy polskiej gospodarki. W efekcie systematyczny wzrost płac stał się w pewnym sensie koniecznością – jako czynnik wyrównujący inflację. 

Wskaźnik podwyżek doskonale ilustruje kondycję gospodarczą kraju. W sytuacji, w której notuje się dobrą koniunkturę, częste podwyżki nie są więc niczym zaskakującym. Dane zebrane przez firmę manaHR przedstawiają, jak w ciągu ostatnich 5 lat firmy realizowały wzrost wynagrodzeń. 

Wynika z nich, że najniższy poziom podwyżek przypadł na 2015 rok – było to zaledwie 2,7%. W kolejnych latach wskaźnik ten nieznacznie się zwiększył, by w 2018 roku osiągnąć rekordowy poziom 5,3%. Rok 2019 był zbliżony do poprzedniego – odnotowano wówczas 5% wzrost.

Zmiany w 2020 roku

Zmiany na gorsze przyniósł dopiero 2020 rok, w którym nagły kryzys gospodarczy przyczynił się do spadku tego wskaźnika. Nie był to jednak spadek tak duży, jak można by przewidywać, gdyż poziom podwyżek w tym roku wyniósł 4,6%. Dlaczego tak się stało? Wiele organizacji przyznało podwyżki w pierwszym kwartale, a więc na kilka tygodni przed wybuchem epidemii Covid–19. Należy jednak zauważyć, że firmy z branż najbardziej dotkniętych pandemią całkowicie zrezygnowały z podniesienia wynagrodzeń pracowniczych. 

Mimo trudnego okresu część branż nie ucierpiała na skutek ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa. Należy do nich między innymi sektor IT czy producenci środków dezynfekujących, którzy w przeciwieństwie do innych firm na pandemii zyskali. 

Co przyniesie nam 2021? Jak pokazuje analiza przeprowadzona przez manaHR, znaczna część firm ma w planach przyznanie podwyżek pracownikom. Jednak w obliczu niestabilnej sytuacji w Polsce i na świecie deklaracje te stoją pod dużym znakiem zapytania. 

Zobacz także