Działania podjęte przez przedsiębiorstwa w związku z pandemią Covid–19

Koronawirus, który dotarł do Europy na początku tego roku, diametralnie zmienił rzeczywistość wokół nas. Rozprzestrzeniający się wirus oraz dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna postawiły pod znakiem zapytania przyszłość wielu firm. Widmo lockdownu i postępującego kryzysu gospodarczego wymusiły na organizacjach podejmowanie szybkich decyzji. Jakie strategie przyjęte zostały przez przedsiębiorstwa w dobie pandemii Covid–19? Sytuacji na rynku postanowiła przyjrzeć się firma manaHR

Suplement „Strategie firmy w dobie pandemii”

O strategie w dobie pandemii firma manaHR pytała Uczestników w lipcowej edycji Raportów Płacowych. Informacje, które udało się pozyskać, dotyczyły budżetu wynagrodzeń oraz planowanych i już podjętych działań. Szczegółowa analiza danych ukazała się w Suplemencie do Raportów Płacowych. Badanie przeprowadzone przez manaHR objęło aż 283 organizacje, z czego większość działa na terenie województw: mazowieckiego (62), dolnośląskiego (55), śląskiego (49) i małopolskiego (40). Co ciekawe, 65% wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w badaniu to przedsiębiorstwa produkcyjne.  

Jakie działania podjęły organizacje?

Firma manaHR postanowiła przyjrzeć się strategiom wdrożonym przez firmy w odpowiedzi na pandemię. Analiza danych pozyskanych bezpośrednio z działów personalnych organizacji pozwoliła na stworzenie czytelnego zestawienia działań, które w zamierzeniu miały ustrzec firmy przed negatywnym wpływem pandemii.

Niemal połowa (46%) badanych przedsiębiorstw zdecydowała się na zmniejszenie czasu pracy. Nieco mniejszy procent wprowadził zmiany w obrębie wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Co znamienne, aż 37% procent firm nie podjęło żadnego z wymienionych w badaniu działań. Wstrzymywanie decyzji w tym przypadku mogło być spowodowane czekaniem na rozwój wydarzeń – brak przewidywalności sytuacji z pewnością nie sprzyjał podejmowaniu zdecydowanych kroków. Z drugiej strony pandemia nie na wszystkich segmentach gospodarki odcisnęła swoje piętno. Przykładem może być choćby branża IT i SSC/BPO. Według przedstawionej analizy 23% procent firm dokonało redukcji zatrudnienia. Tyle samo wprowadziło przestój ekonomiczny. 

Niektóre organizacje zdecydowały się na wdrożenie kilku rozwiązań w tym samym czasie. Najwięcej z nich, bo aż 31%, wprowadziło na raz dwie akcje – było to redukcja czasu pracy i zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego. 30% firm podjęło jednocześnie 3 akcje – oprócz zmniejszenia czasu pracy i wynagrodzenia, wprowadzone zostały także zwolnienia lub przestój ekonomiczny. Na wprowadzenie jednego rozwiązania zdecydowało się 25% przedsiębiorstw – w tym przypadku zmiana dotyczyła wynagrodzenia zasadniczego bądź wymiaru czasu pracy. Jedynie 13% organizacji podjęło 4 działania jednocześnie.

Co z dodatkami i benefitami?

Firma manaHR postanowiła sprawdzić, w jaki sposób firmy odniosły się również do benefitów pozapłacowych i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Wyniki badania dla wielu mogą być jednak zaskoczeniem. Choć 20% organizacji obniżyło na kilka miesięcy wysokość dodatków, a 13% postanowiło z nich zrezygnować, aż 10% firm zdecydowało się na wprowadzenie nowych! Co było powodem takich działań?

Analizując kroki podjęte przez przedsiębiorstwa, musimy pamiętać, że nie wszystkie sektory ucierpiały z powodu pandemii. Dobrymi przykładami są zakłady produkujące środki higieniczne i firmy zajmujące się handlem detalicznym online. Wprowadzenie nowych dodatków może być w tym przypadku sposobem na zwiększenie motywacji oraz zdobycie lojalności pracowników. Dodatki są przyznawane również w ramach rekompensaty za obostrzenia wynikające z pandemii – na przykład w związku z używaniem prywatnego komputera w celach służbowych lub brak możliwości dojazdu do pracy. 

Strategie firm dotyczyły jednak nie tylko dodatków płacowych, ale także pozapłacowych benefitów (takich jak karta sportowa lub prywatna opieka medyczna). Tymczasowo zrezygnowało z nich 22% przedsiębiorstw. Najczęściej zawieszanym benefitem okazały się dopłaty do zajęć sportowych – aż 75% badanych zdecydowało się na ten krok. 25% Uczestników odstąpiło od finansowania posiłków, 19% zawiesiło dopłacanie do biletów do kina lub teatru, tyle samo badanych zrezygnowało z dofinansowania działań rozwojowych pracowników. 

Jakie inne działania podjęły organizacje?

Dodatkowo wiele firm skoncentrowało się na działaniach, których celem była maksymalna redukcja kosztów. To między innymi wstrzymanie rekrutacji pracowników, odstąpienie od wypłacania wynagrodzeń za nadgodziny (mogły być natomiast odbierane w formie dodatkowego dnia wolnego). 

Badanie przeprowadzone przez manaHR wykazało, że działania podjęte przez organizacje miały w dużej mierze charakter tymczasowy. Powrót do poprzedniego trybu zależał jednak od sytuacji na rynku oraz kondycji danego przedsiębiorstwa.

Zobacz także