Fluktuacja pracowników w polskich firmach – najnowsze dane

Są wskaźniki, które mają szczególne znaczenie dla działów HR. Bez wątpienia należy do nich wskaźnik fluktuacji, który mówi nam ile osób opuściło naszą firmę. Przedsiębiorstwa powinny trzymać rękę na pulsie i obserwować średnią dla danej branży wartość wskaźnika i porównywać ją ze swoją fluktuacją.

Wzór na fluktuację

Zacznijmy od tego, jak obliczać wskaźnik fluktuacji. Aby otrzymać prawidłowy wynik należy podzielić liczbę pracowników przez średnioroczne zatrudnienie w firmie – wszystko ma dotyczyć wspólnego okresu. Ponadto rozgraniczamy fluktuację ogólną, dobrowolną lub niedobrowolną. 

Badania manaHR

Krakowska firma manaHR tworząca raporty wynagrodzeń po raz trzeci przygotowała ogólnopolskie badanie fluktuacji i absencji w polskich firmach. W badaniu wzięło udział 150 firm, a zdecydowana większość z nich należy do branży produkcyjnej. Ogólne wskaźniki fluktuacji we wszystkich trzech edycjach były do siebie zbliżone i wynosiły 15% za 2019 i 2018 rok oraz 16% w 2017 roku.

źródło: manaHR

Według badania manaHR wskaźnik fluktuacji ogólnej w całej Polsce wyniósł 15%. Występują jednak znaczące różnice w zależności od grupy zawodowej i zajmowanego stanowiska. Najniższy wskaźnik można zaobserwować na stanowiskach managerskich – wynosi od jedynie 9%, czyli o 6 punktów procentowych mniej od wskaźnika ogólnego. Pracownicy umysłowi, czyli tzw. “white collars” również wypadają lepiej od średniej – mogą się pochwalić wskaźnikiem na poziomie 12%. Jak łatwo się domyśleć, największą fluktuacją charakteryzuje się grupa pracowników fizycznych, czyli “blue collars”.

Warto trzymać rękę na pulsie

Stałe monitorowanie wskaźnika fluktuacji w firmie ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Zbyt wysoki wskaźnik to sporo problemów, które spadają najczęściej na barki działów HR. Warto przytoczyć komentarz Diany Biel z manaHR:

Większość naszych Klientów mierzy wskaźniki fluktuacji, dzięki czemu mogą analizować i porównywać te dane do danych rynkowych. Porównanie do rynku zawsze jest kluczowe do wyciągania wniosków, czy w mojej firmie faktycznie mam duży problem z odchodzącymi i pracownikami, czy może spotyka mnie to, co firmy w moim regionie, branży i jest tzw. ogólną tendencją rynkową. Wnioski zawsze są różne, w zależności od rodzaju firmy – sektora, branży, regionu, w jakim dana firma funkcjonuje. Różnic w analizach dostarcza nam również porównanie do rynku poszczególnych grup pracowników: management, white collar, blue collar. Im bardziej szczegółowe dane, tym łatwiej wyciągnąć wnioski i podjąć  odpowiednie działania.

Eksperci spekulują, że panująca pandemia Covid-19 wpłynie znacząco na rynek pracy i wszystkie bazowe czynniki. Aktualnie trwa kolejne badanie, które zweryfikuje wszelkie przewidywania i odpowie na pytanie dotyczące redukcji zatrudnienia i rekrutacji, wynagrodzeń oraz rotacji pracowników. 

Zobacz także