Jak skutecznie zarządzać zespołem? Kilka słów o audycie personalnym

Strategicznym zagadnieniem dla rozwoju i sukcesu każdej organizacji jest jej zdolność do właściwej oceny pracowników. To właśnie oni są nośnikami wiedzy oraz kompetencji składających się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Każda nowo zatrudniona osoba wnosi potencjał, z którego można czerpać. W tym celu wykorzystuje się narzędzia takie jak polityka szkoleń, a także stawia się na budowanie pozytywnej kultury organizacji. Niezwykle skutecznym wsparciem w zarządzaniu talentami w przedsiębiorstwie jest również audyt personalny. 

Istota audytu personalnego

Audyt personalny to rozwiązanie, które zakłada porównanie celów firmy z umiejętnościami zatrudnionych osób, przeprowadzone przez zewnętrznego specjalistę. Można je wykorzystać na różnych poziomach organizacji – od pojedynczych członków zespołu aż po cały dział. W zależności od potrzeb taki audyt wykorzystuje m. in. następujące narzędzia: ocenę 360 stopni, sesje Development Center, testy psychologiczne, wywiady kompetencyjne. Podczas analizy branych pod uwagę jest wiele czynników, które następnie składają się na raporty wskazujące mocne i słabe strony, motywację oraz kompetencje pracownika dla danego stanowiska. Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwo może poprawić swoją produktywność rozumianą jako wydajność procesów i aktywność pracowników.

Agata Broś, Senior Project Manager & Development Coordinator w agencji rekrutacyjnej Advisory Group TEST Human Resources podkreśla:

Audyt personalny stosować możemy w wielu sytuacjach. Pomocny jest w trakcie trudnych dla organizacji momentów – tzn. w przypadku restrukturyzacji, przejęć, lub fuzji. Odpowiedni jest również przed wprowadzeniem zmian w strukturze i kulturze organizacyjnej. Wykorzystać go możemy także w razie rutynowej chęci poprawy efektywności zatrudnionych osób lub też procesów u nas występujących (np. dotyczących formułowania się zespołu lub motywacji i rozwoju ludzi). W przypadku konkretnego pracownika lub też grupy audyt zastosujemy, jeśli chcemy sprawdzić, czy wykorzystują oni w pełni swoje umiejętności na danym stanowisku. Przydatny okaże się również w planowaniu kariery oraz sukcesji, a także szkoleń i rekrutacji.

Obecnie w wielu miejscach podstawową jednostką organizacyjną jest zespół. Taki model zakłada różnorodność wiedzy i umiejętności poszczególnych członków w celu osiągnięcia rezultatów niedostępnych dla pojedynczego specjalisty. Z drugiej strony może to generować konflikty np. na tle charakterologicznym. Sprawne zarządzanie pozwala zamienić takie zagrożenia w korzyść. Dobrze dobrany zespół będzie się uzupełniał pod względem tak kompetencji, jak i osobowości.  

Najważniejsze korzyści z badania  

Przewaga, jaką otrzymuje przedsiębiorstwo, zlecając takie badanie, wynika z pełnego przeglądu procesów i współzależności w ramach zespołu. Zewnętrzny audytor odpowiedzialny za kontrolę zaczyna od weryfikacji, czy dana jednostka rzeczywiście stanowi zespół czy grupę. Warto w tym miejscu zaznaczyć różnicę między tymi dwoma pojęciami. O zespole można mówić, gdy osoby działają w celu osiągnięcia wspólnego celu. Natomiast grupą nazywa się zbiór indywidualności. Następnie ustala się jakie zyski oraz koszty wytwarza funkcjonowanie danego zespołu. Kolejno ocenie podlegają: liczebność zespołu, język używany na co dzień przez członków zespołu oraz warunki pracy. Przeprowadza się także monitoring pracy lidera. Główny nacisk położony jest na jego postawę wobec podwładnych, jaką rolę pełni w ich oczach, jakie techniki motywacyjne stosuje i ostatecznie, czy posiada wymagane umiejętności do pełnienia swojej funkcji. 

Osobnym zagadnieniem są cele i to w jaki sposób są wyznaczane. Kluczową sprawą w ich kontekście jest sprawdzenie czy wszyscy je znają, rozumieją a co najważniejsze czy się z nimi utożsamiają. Weryfikuje się je również pod kątem stosowania metodyki SMART. Dodatkowo pokrywa się obszary związane z atmosferą pracy.   

Ku pełnej skuteczności

Po zakończeniu audytu firma dysponuje szczegółowymi danymi omawiającymi mocne i słabe strony zespołów. Pełną skuteczność tej metody można zaobserwować korzystając cyklicznie z takiego rozwiązania, co pozwala monitorować pracę nad poprawą obszarów niespełniających oczekiwań. To narzędzie przynosi wymierne efekty w każdego typu organizacjach. Od zakładów przemysłowych po agencje zatrudnienia. Poprawia zaangażowanie pracowników i zmniejsza wskaźnik fluktuacji kadr

Zobacz także