Rotacja pracowników: kto i dlaczego zmienia pracodawcę?

rotacja pracowników

Przeciętny Polak do 25 roku życia przepracowuje u jednego pracodawcy około 14 miesięcy, a stanowisko zmienia już po niespełna roku.

Młodzi pracownicy częściej decydują się na zmianę pracodawcy. Czy osoby przed ukończeniem 25 roku życia są mniej lojalni, czy wina leży po stronie pracodawcy? Są sposoby, by zatrzymać młodych i zdolnych pracowników w szeregach firmy.

Fluktuacja pracowników jest zjawiskiem zupełnie normalnym, które dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Nie ma nic dziwnego w tym, że od czasu do czasu pracownik postanawia zmienić firmę czy branżę. Problem zaczyna się wtedy, gdy rotacja pracowników dotyczy zbyt wiele stanowisk, co może destabilizować funkcjonowanie organizacji. Kolejni nowi pracownicy potrzebują czasu na wdrożenie, wymagają przeszkolenia przygotowującego do pracy i BHP. To wszystko wiąże się z przestojem w produkcji i inwestowaniem w pracownika. Wszystko pójdzie na marne, gdy za pół roku wszystko trzeba będzie powtórzyć.

Staż pracy a wiek pracownika

Okazuje się, że najczęściej na zmianę pracodawcy lub stanowiska decydują się ludzie młodzi.

Przeciętny Polak do 25 roku życia przepracowuje u jednego pracodawcy około 14 miesięcy, a stanowisko zmienia już po niespełna roku – wynika z analizy przeprowadzonej przez Raport Płacowy na podstawie danych IPK.

Jest to spowodowane tym, że osoby starsze, pamiętające czasy PRL są przyzwyczajone do tego, że zmiana pracy nie jest łatwym zadaniem, a niekiedy wręcz jest niemożliwa. Osoby powyżej 50-tki mają także mniejsze szanse na ponowne zatrudnienie ze względu na wiek. Dlatego też średni czas zatrudnienia pracownika powyżej 56 roku życia u jednego pracodawcy wynosi ponad 100 miesięcy. Im młodsza osoba, tym krótszy staż w tym samym miejscu pracy. Pracownicy w wieku 36-45 lat są w stanie przepracować w jednej firmie ok. 4 i pół roku. To po tym czasie zwykle pojawiają się objawy znudzenia i wypalenia zawodowego, więc pracownicy potrzebują zmiany.

Jak sobie radzić z rotacją?

Młodzi ludzie przed ukończeniem 25 roku życia najczęściej dopiero zdobywają wykształcenie i doświadczenie. Jest to dla nich czas poszukiwania pierwszej pracy i rozeznania się na rynku pracy. Często są to dla nich tylko dorywcze prace lub sezonowe zatrudnienie, które dopiero zamieniają na poważne stanowiska. Pogodzenie studiów z pracą zarobkową wymaga także znalezienia takiego pracodawcy, który zgodzi się na elastyczne zatrudnienie. Młodzi ludzie są na początku są zatrudniani na umowy cywilnoprawne, które nie gwarantują im stabilności i charakteryzują się krótkim okresem wypowiedzenia, co ułatwia znalezienie innego miejsca pracy. Co powinien zrobić przełożony, jeśli fluktuacja w firmie jest tak duża, że nawet nie rozpoznaje on swoich pracowników?

Rozwiązań jest kilka. Może zdecydować się na zatrudnianie starszych osób: już po 46 roku życia średni czas zatrudnienia wynosi ponad 60 miesięcy. Jeśli jednak tylko młodzi ludzie są odpowiedni na dane stanowisko , to należy zadbać o warunki zatrudnienia, tak aby młodej osobie nie opłacało się opuszczać szeregów firmy. Eksperci z firmy konsultingowej TEST (wydawcy Raportu Płacowego) podpowiadają, że trzeba zadbać o rozwój pracowników i jasną ścieżkę kariery. Młody człowiek będzie przywiązany do miejsca pracy, jeśli będzie wiedział, że w pewnych odstępach czasu będzie na niego czekał awans lub lepsze warunki pracy i zdobywanie przydatnych umiejętności. W przypadku osób, którzy pracują w firmie niezmiennie od 4-5 lat, należy zadbać o ich motywację, zmienić zakres obowiązków lub przemyśleć możliwość awansu.

Źródło: www.raportplacowy.pl

Zobacz także