Z czego składa się wynagrodzenie?

Pensja to nie tylko pewna suma pieniędzy, jaką przekazuje pracodawca swoim pracownikom. To jest finansowy równoważnik ich pracy i kompetencji. Świadczy ona o tym, jak istotna jest ich praca w firmie. Wynagrodzenie dzielimy na trzy różne składowe: część zasadniczą, dodatki stałe i dodatki zmienne. Każda z trzech części służy do wynagradzania pracownika za różne aspekty jego pracy.

Kontra czy razem

Jeśli pracownik uzna, że nie jest wystarczająco wynagradzany za wykonywanie swoich zadań, to poszuka pracy u konkurencji. Kluczem w zrozumieniu problemu jest porzucenie modelu myślenia, że pracodawca chce zapłacić jak najmniej, a pracownik chce zarobić jak najwięcej. Tak naprawdę, pracownik chce zostać odpowiednio opłacony w stosunku do swoich kompetencji, a pracodawca powinien chcieć to uczynić, ponieważ poczucie docenienia sprawia, że człowiek jest lojalny i bardziej zaangażowany.

Podstawa pensji

W zależności od tego, czy pracujemy w fizycznie, czy siedząc w biurze, część zasadnicza może stanowić różny procent naszego całkowitego wynagrodzenia. Dla pracowników fizycznych to 83% pensji, a dla ludzi pracujących w biurze to 87%. Wysokość pensji zależy przede wszystkim od sytuacji na rynku pracy. Żeby ktoś chciał pracować na danym stanowisku, to musi mu zostać zaoferowana stawka konkurencyjna względem innych ofert. Dzięki temu, według prognoz pensje w Polsce wzrosną w tym roku o około 5%. Na wysokość zarobków może również wpływać wysokość płacy minimalnej, która w ostatnim czasie została podniesiona również o 5%. Pracodawca musi być na bieżąco z tymi zmianami tak, aby pozostać konkurencyjnym na rynku pracy.

Stałe zaangażowanie

Dodatki stałe związane są ze specyfiką danej pracy. Pracownicy fizyczni mają pensję w 6% złożoną właśnie z tych dodatków w kontraście do 4% pracowników umysłowych. Różnica bierze się z dodatków za ciężkie warunki pracy jak budowa lub hala produkcyjna, oraz z dodatków za szczególny czas pracy, wynikający z systemu zmianowego lub pracy w weekendy i święta. W skład tych dodatków wchodzą też tzw. 13-stki, dodatki za delegacje czy dodatek branżowy dla górników i hutników.

Staż, funkcja i języki

Trzy inne dodatki stałe, które warto wymienić to dodatek stażowy, funkcyjny i językowy. Pierwszy zależy od czasu, jaki przepracowaliśmy w jednej firmie. Kiedyś pełnił on istotną rolę, gdy lojalność była jedną z ważniejszych cech pracownika. Aktualnie przy ogromnej rotacji pracowników odchodzi w niepamięć, gdyż może być przyczyną posądzenia o niesprawiedliwe traktowanie, jeśli nowy pracownik ma lepsze kompetencje od tego doświadczonego.

Drugi dodatek związany jest z realizacją pewnych zadań normalnie przypisanych do innego stanowiska. Może to mieć miejsce w dwóch przypadkach, gdy dane stanowisko nie istnieje w danej firmie lub ktoś pracuje w zastępstwie za osobę nieobecną na innym stanowisku. W pierwszym wypadku jest to pewna kwota dodawana do pensji, a w drugim dodatek ten stanowi zwykle wyrównanie do pensji stanowiska zastępowanego.

Ostatnim wymienionym dodatkiem zmiennym jest dodatek językowy przyznawany za kompetencje językowe, które są potrzebne na danym stanowisku. Zależy on oczywiście od stopnia używania języka obcego w pracy i tego, jaki to jest język. Mniej popularne języki są bardziej premiowane.

Okazyjne premie

Dodatki zmienne są tym składnikiem wynagrodzenia, który stanowi wyraz uznania za realizację pewnego zadania, udaną transakcję lub za frekwencję. Jest to idealna metoda pokazania pracownikowi, że jeśli dalej tak będzie się starał, to ma szansę na zwiększenie części zasadniczej pensji lub na awans. Według badań przeprowadzonych przez firmę manaHR stanowią około 9% wynagrodzenia pracowników umysłowych i 11% w przypadku prac fizycznych.

Pieniądze są ważne, ale to nie wszystko. Tak naprawdę ludzie potrzebują być zadowoleni ze swojej pracy. Chcą czuć się potrzebni, a wynagrodzenie to najłatwiejszy sposób na ich docenienie. Dlatego pracodawcy nie powinni podchodzić do wynagradzania pracowników jedynie jako do kosztu, ale także jako do inwestycji. W przeciwnym wypadku takie nastawienie zmniejszy ich lojalność i entuzjazm do pracy.

Zobacz także