Koszty żonglowania pracą

Stopniowa i samoczynna wymiana kadry pracowniczej jest zjawiskiem naturalnym. Najczęściej jest spowodowana takimi czynnikami jak odejście na emeryturę, chęć założenia rodziny czy migracja. Powodem do zmartwień staje się rotacja pracowników wynikająca z ich niezadowolenia ze sposobu funkcjonowania firmy.

Człowiek kontra człowiek

Wśród czynników, z powodu których pracownik może zdecydować się opuścić firmę, bardzo ważną rolę odgrywają problemy wynikające ze złej komunikacji i nieprzyjaznej atmosfery panującej w zespole. Chodzi o szeroko pojęte relacje międzyludzkie. Konflikty mogą występować zarówno na poziomie międzyszczeblowym, jak i pomiędzy pracownikami na równorzędnych stanowiskach. W pierwszym przypadku może chodzić na przykład o niesprawiedliwą ocenę, zbyt dużą presję lub niezrozumiałe decyzje co do kierunku działania firmy. Dlatego tak istotne jest, żeby menadżerowie brali pod uwagę opinie pracowników i pamiętali, że nie są oni tylko trybikami w maszynie. Drugi przypadek dotyczy relacji ze współpracownikami. Czasem może chodzić o odejście ludzi, z którymi się zżyliśmy, a czasem o kogoś, kto tworzy wokół siebie toksyczną atmosferę.

Praca i życie, czy praca to życie?

Z amerykańskich filmów doskonale znamy obraz człowieka ubranego w garnitur zamkniętego w boksie dwa na dwa metry i pracującego tam od 7 rano do 22 wieczorem. Oczywiście obraz takiego wyzysku korporacyjnego jest totalną skrajnością. Jednak nie bez powodu równowaga pomiędzy życiem i pracą staje się aktualnie takim głośnym tematem. Poczucie braku czasu na cokolwiek poza pracą jest bardzo częstą przyczyną odejścia pracowników.

Pracownik cenniejszy niż złoto

Oczywiście rotacja kadr zwiększyła się wraz z nadejściem rynku pracownika. Przy niskim bezrobociu i dużym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników, często ilość ofert pracy przewyższa liczbę kandydatów. To sprawia, że pracodawcy muszą się prześcigać w podnoszeniu pensji i dodawaniu coraz bardziej atrakcyjnych benefitów takich jak np. chill roomy, prywatną opiekę zdrowotną, karty aktywności sportowych. Jednak próba zatrzymania pracownika w firmie oparta tylko i wyłącznie na takich działaniach nie na wiele się zda. Zawsze trafi się pracodawca, który zaoferuje więcej. Nawet najatrakcyjniejsza oferta nie zastąpi wszak najważniejszego czynnika, którym kierują się ludzie, szukając zatrudnienia – satysfakcji z pracy. Warto zatem dbać o zadowolenie pracowników, bo koszty niekończących się rekrutacji, szkoleń i okresów wdrożeniowych mogą zachwiać każdym przedsiębiorstwem. Przeprowadzane regularnie badania satysfakcji pomogą zdefiniować ewentualne problemy i tak pokierować przyszłymi działaniami, by pracownicy byli zmotywowani do pracy i nie myśleli o przejściu do konkurencji.

Zobacz także