Wynagrodzenie: co w nim jest?

Jak większość z nas pewnie wie, wynagrodzenie pracownika może składać się z kilku części. Zazwyczaj do pensji zasadniczej doliczane są dodatki stałe i dodatki zmienne. Od czego zależy jednak to, czy pracownik je otrzyma? Zachęcamy do przeczytania!

Wynagrodzenie zasadnicze

Płaca podstawowa, inaczej wynagrodzenie zasadnicze to to, co pracownik otrzymuje od pracodawcy, bo przysługuje mu to zgodnie z zasadami prawa pracy. Pensja podstawowa jest największym składnikiem wynagrodzenia i musi być wypłacana obowiązkowo. Zazwyczaj nalicza się ją czasowo (za godzinę lub miesiąc), akordowo (za wykonane zadanie) lub prowizyjnie (rzadko spotyka się prowizję w roli głównej części wynagrodzenia – w ten sposób zarabiają niektórzy handlowcy albo agencji nieruchomości. Prowizja stanowi procent od kwoty, którą klient wpłaca firmie za sprzedany przez handlowca lub agenta towar). Obecnie, minimalna płaca zasadnicza w Polsce wynosi 2000 zł brutto.

Dodatki stałe

Stałe dodatki płacowe przysługują tym pracownikom, którzy narażeni są na pracę w trudnych warunkach, mają zwiększoną odpowiedzialność albo muszą pracować w trybie zmianowym. Dodatki stałe dołączane są do pensji w każdym okresie rozliczeniowym, np. w miesiącu i ujmowane są albo w formie ustalonej kwoty albo procentu od płacy podstawowej. Przykładem może być tutaj dodatek funkcyjny otrzymywany przez brygadzistów (za zwiększoną odpowiedzialność, związaną z kierowaniem zespołem), albo dodatek za pracę w nocy lub w niedziele.

Dodatki zmienne (ruchome)

Dodatki zmienne przysługują pracownikom w zamian za szczególne wyniki osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym. Typowym dodatkiem ruchomym jest premia, ujmowana w formie umówionej kwoty lub procentu od zasadniczej części wynagrodzenia; często spotyka się tutaj także prowizję od sprzedaży, występującej głównie na stanowiskach handlowców, którzy otrzymują również normalną pensję podstawową. Dodatki zmienne w postaci premii mogą być rozliczane indywidualnie albo wspólnie dla całego zespołu – np. za wynik osiągnięty w danym miesiącu. Funkcja dodatków ruchomych jest typowo motywacyjna, zachęcająca podwładnych do wypracowywania coraz lepszych wyników.

Zobacz także