Trendy w branży HR

HR trendyJakie są kierunki, którymi podąża współczesna branża HR? Biznes nie wygląda już tak samo, jak przed kryzysem. Na rynek pracy weszło nowe pokolenie pracowników, a świat ulega coraz większej globalizacji. Opublikowano wyniki badania „Trendy HR 2014 – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku”, stworzonego przez analityków agencji Deloitte.

Ankietę przeprowadzono na grupie 2532 respondentów, pochodzących z 94 krajów. Badaniu poddani zostali prezesi, liderzy zespołów, członkowie zarządów oraz dyrektorzy personalni. Dzięki analizie danych wyznaczono trendy, jakimi kieruje się współczesny HR w najbardziej rozwiniętych regionach świata. Główna teza raportu brzmi: „Kryzys przewartościował relacje między pracownikiem a pracodawcą”.

Wyznaczone trendy podzielono na trzy grupy:

  • Przywództwo i rozwój,
  • Przyciąganie i angażowanie pracowników,
  • Transformacja i zmiana.

Głównym problemem i wyzwaniem dla branży HR jest przywództwo. Na ten priorytet w zarządzaniu kapitałem ludzkim wskazała największa liczba ankietowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. W związku z tym przywództwo na każdym szczeblu zarządzania zasobami ludzkimi będzie kluczowym trendem w nadchodzących latach. Kolejne najwyższe trendy to retencja i zaangażowanie, nabywanie przez HR nowych umiejętności, pozyskiwanie i dostęp do talentów. Co ciekawe te same trendy wskazują decydenci HR w Polsce oraz w innych badanych krajach, wyniki różnią się jedynie w gotowości firm do stawiania wyzwań tym zagadnieniom.

Wyniki badania pokazują, iż coraz częściej będą pojawiać się wyzwania związane z innowacyjnym podejściem do sektora HR oraz wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych. Dochodzą do tego problemy wynikające z rekrutacji i selekcji pracowników, która w obliczu nowego pokolenia i sytuacji demograficznej ulega ciągłym przemianom.

Niestety wyniki raportu uświadamiają, że przedsiębiorcy nie są przygotowani na nadchodzące zmiany. Ze względu na deklarowaną pilność stawianych wyzwań i trendów sektora HR na dyrektorów personalnych i menadżerów czeka wciąż wiele pracy.

Zobacz także