Czy wiek przedemerytalny chroni przed zwolnieniem z pracy?

Kodeks PracyPracowników w niektórych sytuacjach nie można zwolnić. Prawo pracy chroni ich m.in. w przypadku, gdy do emerytury brakuje im 4 lat. Jednak, jak to zwykle bywa, i od tej reguły istnieją wyjątki. Warto je poznać.

Art.39 Kodeksu Pracy mówi o ochronie przedemerytalnej. Istnieją jednak takie sytuacje, w któych to prawo nie obowiązuje. Po pierwsze, jeśli pracownik uzyskał rentę z tytułu niezdolności do pracy, może zostać zwolniony. Dopiero decyzja ZUS w sprawie przyznania prawa do świadczeń zapewnia mu ochronę. Również w przypadku, kiedy firma ogłasza upadłość, pracownika przestaje chronić prawo. Chyba, że następuje ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu – wtedy pracownik jest chroniony. Prawo do ochrony nie ma zastosowania także w momencie, kiedy umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika. Kolejna kwestia, to umowa o pracę, która rozwiązana jest bez wypowiedzenia. Tutaj także nie obowiązuje ochrona emerytalna. I ostatnia sytuacja: pracownik w wieku przedemerytalnym może z pracodawcą rozwiązać umowę o pracę z porozumieniem stron.  

Są to ważne informacje zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy, dlatego warto mieć je na względzie już w momencie podpisywania umowy o pracę.

 

Zobacz także