Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w rekrutacji pracowników

Jakie czynniki mają wpływ na sukces zawodowy? Dlaczego nieraz sama wiedza i wysokie kwalifikacje nie wystarczą, żeby dostać wymarzoną posadę? Do niedawna w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności liczyły się tzw. umiejętności twarde kandydata. Jeśli spełniał on opisane w ofercie pracy wymagania, miał spore szanse na zatrudnienie. W ostatnich latach jednak na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie i inteligencja emocjonalna. Coraz więcej pracodawców docenia ich wartość u pracowników, zwracając na nie uwagę zarówno przy zatrudnieniu, jak i przy awansach.

inteligencja emocjonalna

Pracownicy inteligentni emocjonalnie, czyli jacy?

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania emocji i zarządzania nimi. Chodzi przy tym zarówno o emocje własne, jak i innych osób. Wszystko zaczyna się zatem od samoświadomości i samokontroli, gdyż znając i rozumiejąc swoje emocje, jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Kolejną składową tego rodzaju inteligencji są umiejętności społeczne. Dostrzegając emocje innych, możemy na nie oddziaływać poprzez świadome zachowanie (np. motywować, czy rozwiązywać konflikty). Liczne badania pokazują korelację między wysoką inteligencją emocjonalną a sukcesami zawodowymi. Czym się zatem cechują pracownicy inteligentni emocjonalnie?

Otóż osoby z wysokim EQ są bardziej opanowane, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Potrafią zarządzać swymi emocjami, zatem nie wybuchają złością w trudnych chwilach i szybciej się uspokajają. To sprawia, że efektywniej rozwiązują konflikty z innymi, o ile w ogóle w nie popadają. Doskonale znają też swoje mocne i słabe strony, przez co lepiej znoszą krytykę i sami potrafią odpowiednią ją przekazać. Empatia przy jednoczesnej asertywności ułatwia im komunikację ze współpracownikami i dostosowanie się do kultury organizacji. Cechuje ich także wysoka odporność na zmiany. Nietrudno się domyślić, że osoby inteligentne emocjonalnie częściej zostają liderami, co za tym idzie mogą też liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Są też dzięki swoim predyspozycjom szczególnie pożądanymi pracownikami w zawodach wymagających bliskich i częstych kontaktów z innymi ludźmi (np. sprzedawca, nauczyciel, rekruter, czy doradca klienta). 

Jak mierzyć inteligencję emocjonalną u kandydata?

Justyna Drabik, HR Senior Project Manager w agencji rekrutacyjnej Advisory Group TEST Human Resources komentuje:

Zatrudniając osoby wykazujące wysoką inteligencje emocjonalną mamy większe szanse na to, że nowy pracownik szybko odnajdzie się w miejscu pracy i będzie w nim odnosił sukcesy. Wobec tego niezwykle ważne jest, by już na etapie rekrutacji pracowników zbadać ten czynnik. Jednym ze sposobów są testy (np. wielokrotnego wyboru). Inną opcją jest zadawanie sprofilowanych na ten cel pytań, np. dotyczących jego poprzednich doświadczeń (jak poradził sobie z konfliktem lub z krytyką skierowaną w jego stronę). Można również przejść przez hipotetyczną sytuację, w której pytamy rozmówcę, jak by się zachował. Pamiętać tutaj trzeba jednak o pogłębianiu odpowiedzi kandydata, tak by dojść do sedna jego zachowania. Dopytajmy więc o to, jak się czuł w danej sytuacji albo jak zareagowała druga strona.

Jak wynika z powyższego komentarza ekspertki inteligencję emocjonalną nie tylko można, ale nawet powinno się sprawdzać. Najskuteczniejszym do tego narzędziem wydaje się być metoda Assessment Center. Dzięki niej jesteśmy w stanie zobaczyć, jak przyszły pracownik poradzi sobie z różnymi zadaniami poprzez symulacje związane z danym stanowiskiem pracy. Obserwując go podczas działania, możemy wychwycić zachowania świadczące o danej kompetencji. 

Rekrutując pracowników z wysokim poziomem EQ dostajemy kadrę, która ma większe szanse odnieść sukcesy. Z tego powodu, już podczas procesu rekrutacyjnego musimy dokładnie przyjrzeć się i sprawdzić ten aspekt u kandydata. Współczesny rynek pracy wymaga od nas posiadania odpowiednich kompetencji miękkich, aby odnieść sukces. Inteligencję emocjonalną można, a nawet warto kształtować i rozwijać, ponieważ to właśnie ona czyni z nas dobrych szefów i wartościowych pracowników.

Zobacz także