Badanie kultury organizacyjnej a rekrutacja pracowników

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej to proces, który pomaga nam zrozumieć i ocenić wartości, wierzenia, normy i zwyczaje w firmie. Polega na zbadaniu stosunków interpersonalnych, stylu komunikacji, podejścia do pracy i poziomu zaangażowania pracowników. Bierze on pod uwagę również wiele innych czynników, które wpływają na jakość pracy w organizacji. Firmy doradztwa personalnego zaznaczają, że jest to bardzo użyteczne narzędzie. Jego celem jest lepsze zrozumienie danej organizacji, jej unikalnych cech i wyzwań, z którymi się boryka. Badanie to

Czytaj dalej...

Jak rozpoznać i budować kulturę organizacji

Kultura organizacyjna to zbiór wartości, przekonań, norm społecznych i zwyczajów, które charakteryzują konkretną organizację. Jest ona istotnym elementem porządkującym działania firmy, definiującym jej cel i wyznaczającym kierunek rozwoju. Dlatego też świadome rozpoznanie typu kultury organizacyjnej w danym przedsiębiorstwie przekłada się na skuteczne zarządzanie oraz budowanie pozycji na rynku i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości firmy.  Model Camerona i Quinna W ustaleniu profilu kulturowego organizacji najczęściej wykorzystuje się Model wartości konkurujących Camerona i Quinna. Bazuje on

Czytaj dalej...

Jak projektuje się zadania do sesji Assessment Centre?

Development Center

Assessment Centre, w skrócie AC to bardzo popularna od dłuższego czasu metoda rekrutacyjna, która pozwala na dokładne poznanie kompetencji kandydatów na dane stanowisko. Zazwyczaj duże znaczenie przykłada się do sprawdzania kompetencji twardych – czyli praktycznej wiedzy koniecznej do pracy na danym stanowisku. Właśnie dlatego Assessment Centre jest bardzo pomocny, ponieważ w miarodajny sposób bada kompetencje miękkie, a w tradycyjnym procesie rekrutacyjnym jest to mało możliwe. Rekrutacja pracowników wyższego szczebla Warto od razu zaznaczyć, że badanie

Czytaj dalej...

Reputacja znaczy wszystko

By skutecznie rekrutować pracowników w dzisiejszych czasach, należy znać ich potrzeby i wiedzieć, jakie są ich oczekiwania odnośnie pracy. Wraz z wkroczeniem na rynek pracy młodego pokolenia zmieniły się również pracownicze priorytety.

Czytaj dalej...