Badanie kultury organizacyjnej a rekrutacja pracowników

Badanie kultury organizacyjnej to proces, który pomaga nam zrozumieć i ocenić wartości, wierzenia, normy i zwyczaje w firmie. Polega na zbadaniu stosunków interpersonalnych, stylu komunikacji, podejścia do pracy i poziomu zaangażowania pracowników. Bierze on pod uwagę również wiele innych czynników, które wpływają na jakość pracy w organizacji.

Firmy doradztwa personalnego zaznaczają, że jest to bardzo użyteczne narzędzie. Jego celem jest lepsze zrozumienie danej organizacji, jej unikalnych cech i wyzwań, z którymi się boryka. Badanie to może pomóc w identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji, a także w opracowaniu strategii. One z kolei pozwolą poprawić kulturę i wprowadzić pozytywne zmiany w firmie, co z pewnością wpłynie na to, iż fluktuacja pracowników będzie niższa.

Jak badanie kultury organizacyjnej może wpłynąć na rekrutację?

Chcielibyśmy dziś się zastanowić, w jaki sposób badanie to może pomóc w rekrutacji pracowników. Według nas może ono przyczynić się do opracowania skuteczniejszej strategii rekrutacyjnej. Umożliwia bowiem poznanie np. wartości, które są cenione w firmie i kultywowane. Dzięki temu można również lepiej dopasować kandydatów do kultury przedsiębiorstwa. Badanie to pozwala na określenie cech, które są pożądane w danym środowisku pracy, a także na identyfikację zjawisk, które mogą wpływać na niepowodzenie pracownika w organizacji. To umożliwia, w trakcie prowadzenia rekrutacji pracowników, skupienie się rekrutera na szukaniu pożądanych cech. Bardzo ważne jest to szczególnie w przypadku rekrutacji kadry zarządzającej. Aby bowiem dobrze kierować przedsiębiorstwem, muszą oni wyznawać podobne wartości, co sama organizacja.

Dodatkowo badanie kultury organizacyjnej może pomóc w zrozumieniu, dlaczego pracownicy opuszczają firmę. Analiza powodów odejść pracowników pozwala na identyfikację problemów w firmie. Ich rozwiązanie pomoże nam zatrzymać ludzi. Podsumowując, badanie kultury organizacyjnej jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą lepiej zrozumieć ten aspekt i poprawić jakość pracy w organizacji. Firmy doradztwa personalnego oferują to badanie jako usługę. Może ona pomóc w rekrutacji pracowników i zwiększeniu zaangażowania zatrudnionych już osób w swoje obowiązki.

Zobacz także